Šī kursa mērķis ir nodrošināt padziļināto izpratni un praktiskās prasmes biznesa vērtības noteikšanā un tās palielināšanā.  Mācību procesā klausītāji arī tiks iemācīti izmantot BI un Microsoft Excel rīkus, lai pilnveidotu biznesa datu analītiskas, datu vizualizācijas un publicēšanas prasmes.

Uz uzņēmumu vadītājiem, galvenajiem grāmatvežiem un finanšu analītiķiem orientēts kurss.

Klausītāji iegūs prasmes:

 • Veikt aprēķinus un sagatavot finanšu pārskatus, pielietojot dažādu programmatūru;
 • Formulēt un analītiski aprakstīt datus;
 • Prezentēt, analizēt uzkrātus datus;
 • Pielietot finanšu vadības aprēķinus;
 • Apstrādāt datus, izmantojot Microsoft Excel rīkus.

Svetlana Saksonova

Ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes profesore. Finansista un galvenā grāmatveža darba pieredze. Vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa kursus Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses. Grāmatu „Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, „Banku darbība” un „Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

Kristīne Rozīte

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore ar galvenās grāmatvedes kompetencēm. Lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos “Procesu vadības metodes un modeļi” “Ekonomikas informātika I, II, III”, “Mārketings internetā”, “Vadības informācijas sistēmas”, E-tirdzniecības un maksājuma sistēmas” un citos.

Jānis Karāns

Tiešā mārketinga aģentūras BREGARDS direktors, ar 5 gadu pieredzi digitālajā komunikācijā. Lielākais gandarījums ir brīžos, kad tiek pārsniegtas klientu ekspektācijas. Viesojoties dažādās Latvijas augstskolās, aktīvi iesaistās esošo un jauno mārketinga ekspertu izglītošanā,  t.sk. lai veicinātu izpratni par e-pasta un SMS kanālu nozīmi biznesā.

 1. Uzņēmuma darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana, plānošanas secība.
 2. Funkcionālo un finanšu budžetu plānošana un koriģēšana, praktiskas situācijas.
 3. Apgrozāma kapitāla vadīšana tā izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai un uzņēmuma vērtības palielināšanai.
 4. Risku veidi, to novēršanas pasākumi.
 5. Kreditēšanas izmantošana biznesa vērtības palielināšanai- veidi, apmaksāšanas grafiki.
 6. Franšīze kā biznesa attīstības iespēja.
 7. Tiešā mārketinga uzdevums- potenciālo klientu atlase ar BI rīkiem.
 8. NPV, IRR un uzņēmuma vērtība.
 9. Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana.
 10. Uzņēmumu iegādes (apvienošanās) atspoguļošana finanšu pārskatos.
 11. Uzņēmumu novērtēšana, izmantojot potenciāla un portfeļa analīzi.
 12. Uzņēmuma nemateriālie aktīvi, izmantojamie biznesa vērtības palielināšanai.
 13. Uzņēmuma informāciju sistēmas izvēle biznesa procesu risinājumiem.
 14. Microsoft Excel rīku izmantošana. Datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanai
 15. Power BI pielietojums datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanai. 

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā – trešdienās  no plkst. 18.00 līdz 21.45.

 

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties