Pilna cikla tīmekļa izstrādātājs ir spējīgs realizēt risinājumus kā serverpusē, tā arī klientpusē un datubāzēs. Šāds izstrādātājs ir spējīgs vienatnē vadīt projekta izstrādi no pirmssākumiem līdz gala produktam. 

Programmas mērķis ir dot dalībniekiem visas nepieciešamās zināšanas pilnvērtīgu tīmekļa aplikāciju izstrādei. 

Dalībnieki gūs priekšstatu par tīmekļa programmatūras izstrādi, zināšanas par tādām izstrādes tehnloģijām un programmēšanas valodām, kā HTML, CSS, Javascript, PHP, Laravel, PostgresQL, GIT un Docker.  

Kompetences

Programmēšana 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta iesācējiem

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

PHPStorm IDE, Visual Studio Code, Postman, GIT, TablePlus, DBeaver, Laravel, Docker, HTML, CSS, PHP, Javascript, PostgreSQL 

Tēmas

 • Ievads pilna cikla tīmekļa programmatūras izstrādē, izmantojot PHP valodu  
 • Ievads HTML  
 • Ievads CSS un CSS satvaros  
 • Ievads Javascript un Javascript satvaros  
 • Ievads PHP programmēšanas valodā  
 • Ievads objektorientētā PHP programmēšanas valodā 
 • Ievads Datubāzēs. MySQL, PostgresQL  
 • Mājaslapas savienošana ar datubāzi  
 • Ievads GIT versiju kontrolē
 • Ievads Docker izstrādes rīkā
 • Laravel satvars  
 • Personīgu projektu izstrāde  
 • Ievads Vue.js javascript ietvarā

Pasniedzēji 

Ņikita Smirnovs. Pilna cikla tīmekļa izstrādātajs ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi. Viens no Acodemy.lv IT kopienas dibinātājiem un kursu mentoriem. Absolvējis RTU Modelēšanas un imitācijas katedru. 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.15 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Nodarbības tiešsaistē - 66 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 94 akadēmiskās stundas  

Maksa par dalību apmācībās

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 775 eiro

 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484