Neatkarīgi no tā, vai Jūsu darba ikdiena norit tiešsaistē vai klātienē, mūsdienu profesionālajā vidē digitālās prasmes nepieciešamas ikvienam. Programmās apgūsiet, kā prasmīgi izvēlēties un pielietot digitālos rīkus, lai attīstītu uzņēmuma vai izglītojamo kompetences un prasmes, kā arī spēju veidot veiksmīgu savstarpējo sadarbību.