IT sistēmanalīzes pamati biznesa procesu vadībā programmas mērķis ir sniegt izpratni par sistēmanalīzes pamatiem un sistēmanalītiķa veicamajiem darba uzdevumiem, atbilstoši standarta praksei IT jomā.

Mācību programma ir paredzēta, lai persona bez priekšzināšanām IT risinājumu izstrādē varētu apgūt pamata izpratni par sistēmanalītiķa profesiju. Programmā tiks izskaidroti sistēmanalītiķa darba uzdevumi IT risinājumu izstrādes un ieviešanas projektos.  

Programmas dalībniekiem tiks parādīti paņēmieni, kā izzināt un aprakstīt sistēmas atbalstāmo biznesa procesu, specificēt sistēmas prasības, izvērtēt un piedāvāt risinājuma projektējumu, sadarboties ar projekta komandu IT risinājuma izstrādes un ieviešanas laikā.  

Programmas apguvei nav nepieciešamas iepriekšējas priekšzināšanas. 

 

Kompetences

Biznesa procesu analīze programmēšanai

 

Kam paredzēta programma

Mācību programma “IT sistēmanalīzes pamati” ir paredzēta, lai persona bez priekšzināšanām IT risinājumu izstrādē varētu apgūt pamata izpratni par sistēmanalītiķa profesiju. 

Lai attīstītu dalībnieku profesionālās prasmes un spēju tās pielietot darba vidē, programmā ir ieplānoti patstāvīgie darbi, kuru iesniegšana ir obligāta, lai pabeigtu programmu un saņemtu apliecību.

 

Tēmas

 • Ievads par sistēmanalītiķa profesiju.  
 • Biznesa mērķis un biznesa process.  
 • Sistēmas funkcionālo prasību specificēšana: lietotājstāsti (user story).  
 • Dažāds prasību aprakstīšanas tehnikas.  
 • Nefunkcionālās prasības.  
 • Prasību specificēšana datu uzkrāšanai, datu analīzei, atskaitēm un datu apmaiņai ar citām sistēmām. 
 • Sistēmas prasībām atbilstoša risinājuma piedāvāšana.  
 • Prasību dzīves cikls.  
 • Prasību izzināšana un sadarbība.  
 • Sistēmanalīzes nodevumi dažādās programmatūras izstrādes pieejās.  
 • Sistēmanalītiķa ikdienas darba organizēšana un nepieciešamās prasmes. 

 

Pasniedzēji 

Mg.sc.ing. Dagnija Āboltiņa par sistēmanalītiķi strādā vairāk nekā 20 gadus un kopš 2017. gada viņa savas zināšanas apliecinājusi ar Certified Business Analysis Professional™️ (CBAP ®️) sertifikātu. Šobrīd Dagnija joprojām strādā par sistēmanalītiķi un ar prieku dalās savās zināšanās, apmācot nodarbinātās un pašnodarbinātas personas,  kā arī organizācijās, kas vēlas apmācīt un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju sistēmanalīzes jomā.

 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00

Programmas apjoms ir 80 akadēmiskās stundas un ilgums - 3 mēneši

Nodarbības tiešsaistē - 48 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 32 akadēmiskās stundas

 

Maksa par dalību apmācībās

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 637 eiro

 

Uzzini vairāk par maksājumu iespējām un atlaidēm, kā arī saņem konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484