Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mūsu rekvizīti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.10.2011

Latvijas Universitātes
juridiskā adrese un rekvizīti

Latvijas Universitāte
PVN reģ. Nr.:
LV 90000076669
Pasta indekss: LV-1586
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga

Konts:

IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
kods NDEALV2X

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

savu vārdu, uzvārdu/personas kodu / VUMC / kurss "XXXXXX"