Kas ir Agile ? Īsā atbilde uz šo jautājumu varētu būt – Agile ir domāšanas veids. 

Kas ir Agile coach? Uz šo jautājumu Jūs varēsiet atbildēt jau pēc pirmās nodarbības...

Mācību programmas dalībnieki apgūs:  

 • Agile metodes un kompetences  
 • Sistemātisku domāšanu  
 • Prasmes pielietot jaunākos IT rīkus, organizācijas dizaina izstrādei  

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta Agile domāšanas veida ieviesējiem uzņēmumā un Agile komandas dalībniekiem. 

Tēmas

 • Organizācijas darba nodrošināšana
 • Digitālās tiešsaites darba kultūra
 • Jaunākie tiešsaites rīki
 • Ievads Agile coach
 • Agila organizācija
 • Agile domāšanas veids
 • Agile ietvari

Programmas satura izstrādātāji un īstenotāji

Silvija Bruņa, Artūrs Gedvillo, Atis Kaksis, Anna Mitrofanova

Grafiks

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.  

Mācības notiks 1-2 reizesi nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45.  

Nodarbības tiešsaistē - 75 akadēmiskās stundas   

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 85 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484