Agile ir plaši izmantota projektu vadības metode, kas sevišķi piemērota mūsdienu straujajai izaugsmei un projektu ierobežotajam laikam. Agile coach (koučs jeb treneris) ir uz pārmaiņām vērsts projektu vadītājs, kas komandām palīdz pieņemt jaunus darba veidus. 

Komunikācija, sadarbība un problēmu risināšana - programmas ietvaros būs iespēja attīstīt prasmes, lai paceltu vadību un projektu vadību nākamajā līmenī. Tiks apgūtas nepieciešamās pamatzināšanas Agile projektu vadības jomā, rasta izpratne par pielietotajām projektu vadības metodēm, kā arī to praktiskais pielietojums projektos. Praktisko darbu komandas tiks veidotas, balstoties uz dalībnieku pieredzi projektu vadībā. 

Mācību programmas dalībnieki apgūs: 

 • Agile metodes un kompetences 
 • Sistemātisku domāšanu 
 • Prasmes pielietot jaunākos IT rīkus, organizācijas dizaina izstrādei 
 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta tiem, kas jau zina par Agile, bet vēlas kļūt par Agile coach ( Agile domāšanas veida ieviesējs uzņēmumā) vai Agile komandas dalībnieku. Ieteicams pirms tam apgūt - Digitālās prasmes projektu vadīšanā vai IT projektu vadīšanas programmu.

Tēmas

 • Organizācijas darba nodrošināšana
 • Digitālās tiešsaites darba kultūra
 • Jaunākie tiešsaites rīki
 • Ievads Agile coach
 • Agila organizācija
 • Agile domāšanas veids
 • Agile ietvari

Pasniedzēji 

Silvija Bruņa ir projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle, ir pabeigusi Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldes katedrā un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendente ar specializāciju projektu vadīšanā (Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā). Ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un īstenošanā strādājot tādos uzņēmumos un iestādēs kā Hill International, Latvijas Darba devēju konfederācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,Vides investīciju fonds. Vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore projektu vadīšanas jomā. 

Grafiks

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Mācības notiks 1 reizi nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45. 

Nodarbības tiešsaistē - 75 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 85 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484