Pārmaiņu laika līderība 

Pārmaiņu laika līderi ir vadības nākotne un viņi var prognozēt un izmantot pārmaiņas, lai veidotu labāku nākotni sev un savam uzņēmumam.  

Vadītājs var proaktīvi mazināt riskus, attīstot savas līderības prasmes un veidojot kultūru uzņēmumā, kas motivē jūsu biznesu un darbiniekus attīstīties.

Pārmaiņu laika vadība ir jauns līderības un vadīšanas veids. Tā ir praktiska pieeja biznesa problēmu risināšanai un tā ir būtiska strauji mainīgos ekonomikas apstākļos. 

Pārmaiņu laika līderība ir par to kā 

  • būt ambiciozam, lai attīstītu biznesu pat pārmaiņu laikā;
  • būt drosmīgam, lai pieņemtu lēmumus, nejūtot, ka tiek riskēts ar visu; 
  • būt apzinātam par saviem personīgajiem un komandas resursiem
  • būt empātiskam, lai izprastu savus darbiniekus un arī klientus;
  • būt inovatīvam domājot ārpus ierastā un atrodot jaunus risinājumus;
  • būt gudram un saprātīgiem pieņemot lēmumus;
  • būt prasmīgam saskarsmē un spēt vadīt komandu pat sarežģītos apstākļos.
 

Šajā vadītāju līmeņa programmā fokuss būs uz:

  1. līderības spēju attīstīšanu, lai līderi atklātu jaunus personīgos un komandas resursus;

  2. dizaina domāšanas principu izmantošanu, kas soli pa solim ved no problēmām uz jauniem risinājumiem, kā arī labāku sadarbību ar darbiniekiem un klientiem; 

  3. efektīvu komunikāciju un krīžu vadību.

Līderi, kuri praktiski pielieto adaptīvās līderības pieeju, ne tikai risina problēmas, bet arī spēj prognozēt izaicinājumus, rast jaunus risinājumus, spēj skaidri definēt rīcības plānu, iesaistīt komandu, efektīvi pieņemt lēmumus, izvērtēt riskus un netērēt laiku tam, kas nav lietderīgi. 

Adaptīvā līderība balstās sevis pazīšanā un spējā mobilizēties izaicinājumu situācijās, pat ja tās ir ilgstošas. Tā ir skaidrība par situācijas kontekstu, mācīšanās un eksperimentēšana, drosme būt atklātam, īstenot pārmaiņas kopā ar komandu, utt.

 

Kam paredzēta programma

Programma ir paredzēta uzņēmumu un stuktūrvienību vadītājiem ar vismaz 3 gadu pieredzi vadošā amatā, kas vēlas pilnveidot savas līdera spējas un prasmi būt sekmīgam līderim mainīgos apstākļos.

Pasniedzēji

Mg.psych. Dace Lāce, LU Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktora vietniece, vairāku mācību programmu autore un docētāja.

Biznesa vadības konsultante ar 20.gadu pieredzi vadītāju un uzņēmumu attīstības projektos, Latvijā un starptautiski. 

Talantu vadības un atlases uzņēmuma “Talent Art” īpašniece un vadītāja, kā arī asociētā vadības konsultante globālā personāla vadības konsultāciju uzņēmumā “Mercuri Urval” sadarbībai starptautiskos projektos. Labbūtības organizāciju kultūras aizsācēja un eksperte. Guvusi pieredzi docētāja amatā Vidzemes Augstskolā un RSU. Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, padziļinātas studijas Edinburgas biznesa skolā kursā “Biznesa stratēģiskā plānošana”.

Mg.sc.pol. Miķelis Bendiks ir vadības konsultants dizaina domāšanas, digitālās transformācijas, procesu vadības un uzlabojumu projektu jomās, kā arī aktīvi strādā kā pārmaiņu un inovāciju fasilitātors. Miķelim ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadītāja amatā starptautiskos uzņēmumos biznesa konsultāciju, IT un mazumtirdzniecības nozarēs.

Kristīne Liepiņa strādā komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā jau vairāk nekā 20 gadus. Kristīnei ir bagātīga pieredze gan formālās, gan neformālās izglītības jomā – sadarbojoties gan ar augstskolām, gan īstenojot neformālās izglītības iniciatīvas. Kristīnes pasniegto nodarbību fokuss - pārliecināšana un argumentācija, krīžu vadība un komunikācija. Kristīnes stiprā puse ir specializācija un unikālas zināšanas, kā arī praktiska pieredze neskaitāmu krīžu vadībā, tai skaitā starptautiskos uzņēmumos. Kristīne padziļinātā veidā ir apguvusi krīzes pārvaldības zinības un prasmes, piedaloties dažāda mēroga teorētiskās un praktiskās apmācībās visā pasaulē.

 

Grafiks

Programmas apjoms - 50 akad. stundas,  3 klātienes stratēģiskās sesijas un 1 tiešsaistes sesija.