Attālinātās mācības tiešsaistē

Attālinātajā mācību kārtā piedāvājām apgūt tiešsaistē:

  • profesionālās pilnveides izglītības programmas (kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību, šīs mācības paredz 160 akadēmiskās stundas);
  • studiju kursus vai studiju moduļus (no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami Latvijas Universitātē, šīs mācības paredz 80-160 akadēmiskās stundas un par šo studiju kursu apguvi tiek piešķirti kredītpunkti).

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

  • Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde 160 ak.st. (programmas apraksts)
  • Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads 160 ak.st. (programmas apraksts)
  • Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē 160 ak.st. (programmas apraksts)
  • Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē 160 ak.st. (programmas apraksts)

Studiju kursi

Mācību sākums: no 2020. gada 10. augusta

Mācību veids: attālinātas mācības (tiešsaistes nodarbības)

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īsteno Eiropas Struktūrfondu pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".