Programmas ietvaros dalībnieki apgūs digitālā mārketinga stratēģijas izmantošanu sava biznesa attīstībai un sagatavosies starptautiskajai sertifikācijai Digitālajā Mārketinga institūtā (DMI). 

Mūsdienu biznesa neatņemama sastāvdaļa ir veiksmīga digitālā mārketinga stratēģijas īstenošana gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, līdz ar to, esam izveidojuši programmu, kas atbilst starptautiskajām prasībām digitālā mārketinga jomā un sniegs iespēju apgūt digitālā mārketinga pamatus, lai orientētos uzņēmuma digitālā mārketinga procesos un saprast uzņēmuma stratēģijas iespējamos pilnveidošanas virzienus, t.sk. Google Ads risinājumus un biznesa datu analīzes un vizualizācijas paņēmienus biznesa attīstībai atbilstoši starptautiskajai praksei. Studiju process notiks latviešu valodā, bet specifiskā terminoloģija tiks dublēta arī angļu valodā. Studiju process iekļauj 16 nodarbības tiešsaistē, ko varēsiet skatīties arī atkārtojumā (būs pieejami ieraksti) un 16 patstāvīgos darbus praktisko iemaņu attīstībai.

 Kompetences

Digitālais mārketings

 Nepieciešamais priekšzināšanu līmenis

Angļu valoda vidējais līmenīs vai spēja izmantot Google Translate.  

Datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office lietošanas pamatprasmes.  

Prasme pieslēgties un piedalīties tiešsaistes nodarbībā caur MS Teams vai Zoom programmu. 

 Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Google Ads, Google Analytics, Google My Business, mCabi, Adform, Miro.com, Menti.com, Canva.com u.c. 

 Tēmas

 • Digitālā mārketinga būtība un riski. Digitālā mārketinga aktualitātes. Digitālā mārketinga komplekss un tā elementi. 
 • Pircēju rīcības īpatnības digitālajā vidē. Digitālā segmentēšana. Pircēju apkalpošanas process digitālajā vidē. 
 • Digitālā mārketinga kanāli. 
 • Uzņēmuma mājaslapas veidošanas mārketinga principi. Mobilās lietotnes. Progresīvās mobilās lietotnes. 
 • Sociālo mediju mārketings. Sociālo mediju mārketinga stratēģija. 
 • Satura mārketings. Efektīva sociālo mediju satura veidošana un publicēšana. Mērķauditorijas iesaistīšana komunikācijā sociālajos tīklos. 
 • Google Ads. Google Ads konta izveide. Google kontekstuālais tīkls. Video Ads. Google Analytics. 
 • E-pasta mārketings. 
 • Interneta veikala veidošanas mārketinga aspekti. Pircēju apkalpošanas process digitālajā vidē. 
 • Mārketinga komunikācijas efektivitātes mērīšana digitālajā vidē.

 Pasniedzēji 

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās.  

MG. BA Kristīne Rozīte, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām.  

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas mCloud līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi mārketinga jomā.  

Marta Elste, Digital Marketing Group vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google Ads kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē.  

Annija Graustiņa, sociālo mediju mārketinga stratēģe un lektore. Sociālo mediju mārketinga speciāliste ar 8 gadu pieredzi digitālajā un sociālo mediju mārketingā. Ikdienā palīdz uzņēmumiem organizēt sociālo mediju stratēģijas un kampaņas, kā arī veidot ikdienas komunikācijas saturu.  

 Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

 Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484