Programmas Ievads programmatūras testēšanā pamatvērtība ir praktiskumā, kur teorija ir kā blakus līdzeklis, lai veiktu praktiskus uzdevumus pieredzējuša profesionāla vadībā, apskatot programmatūras kvalitātes nodrošināšanas pamatus. Iegūtās zināšanas un prakse ir pietiekama, lai varētu sākt strādāt, kā kvalitātes nodrošināšanas speciālists, jo fakts ir, ka iegūstot programmatūras testēšanas prasmes, tas ir vieglākais un īsākais ceļš, lai iesaistītos IT pasaulē un veidotu profesionālu karjeru programmatūras testēšanā (manuālā), programmatūras izstrādē vai kādā citā ar IT jomu saistītā sfērā.

Programma  Ievads programmatūras testēšanā iepazīstina ar testētāja profesiju - ar ko testētājs nodarbojas un kādēļ testēšana ir nepieciešama programmatūras izstrādes gaitā. Tiks apskatītas darbības, kādas veic testētājs programmatūras izstrādē un kādas nepieciešamās prasmes iegūst, lai izpildītu pamata uzdevumus - analizēt dokumentāciju, uzdot nepieciešamos jautājumus biznesa analītiķiem, izveidot testpiemērus, testēt un dokumentēt atrastos incidentus programmā, sastādīt vienkāršus SQL pieprasījumus.
Visu mācību procesu laikā, dalībnieki būs kopā ar pieredzējušu pasniedzēju-praktiķi, kas vienmēr līdzās, lai izskaidrotu nesaprotamo, palīdzētu ar mājas darbiem, kas piesaistīti tuvu reāliem projektiem un norādītu uz biežāk pieļaujamām iesācēju kļūdām.
Vienlaikus, apgūstot zināšanas par testēšanu un lietojumprogrammu izstrādi, dalībnieks gūs iespēju uzlabot komunikācijas prasmes, strukturēt gūto informāciju, kā arī pilnveidot savu tehnisko angļu valodu. Papildus tiks apskatīti jautājumi un uzdevumus, kuri palīdzēs dalībniekam sagatavoties darba intervijai.

Kam paredzēta programma

Programma  Ievads programmatūras testēšanā paredzēta iesācējiem, kuriem nav nekādas pieredzes IT jomā, bet kas vēlas apgūt testētāja profesijas iemaņas, lai jau pēc programmas pabeigšanas varētu sevi pieteikt IT darba tirgū, kandidējot uz jaunākā  kvalitātes nodrošināšanas speciālista vakanci.

Tēmas

 • Iepazīšanās ar IT un testēšanu. ISTQB sertifikācija. SDLC pārskats.
 • Testa līmeņi un tipi.
 • ISTQB principi. Programatūras izstrādes (SDLC) un testa aizstrādes (TDLC) dzīves cikli.
 • Specifikācija.
 • Testu plānošana.
 • Incidenti.
 • Mobilā testēšana.
 • Pētnieciskā testēšana un mājas lapas arhitektūra.
 • Datu bāzes.
 • Linkedin, sociālie tīkli un intervija.
 • Kursa kopsavilkums.

Digitālie rīki

Jira, Confluence, Google Chrome, SQLBolt

Pasniedzēji

Māris Miķītis ir saistīts ar IT jau kopš 1998. gada. Viņam ir arī ISTQB sertifikāts.
Šobrīd darbojas kompānijā If Insurance, kur kopā ar zviedru programmētājiem strādā pie industriālajiem projektiem saistītiem ar risku noteikšanu, novērtēšanu un novēršanu. Māris ir arī IT mācību kursu JavaGuru lektors, kas sekmīgi apmāca studentus QA testēšanas zināšanās.

Nikola Krūze ir procesu izstrādes un uzlabošanas specialiste, korporatīvo Agile apmācību vadītāja, kura
ieguvusi starptautiskus sertifikātus, kas palīdz arī sakārtot kvalitātes kontroles un nodrošināšanas procesus. Viņa ir arī IT mācību kursu JavaGuru lektore, kas sekmīgi apmāca studentus QA testēšanas zināšanās.

Armands Zagorskis darbojas IT jomā jau 11 gadus. Viņam ir maģistra grāds datorzinātnēs. Ir strādājis If Insurance, Evolution Gaming, un citās ar IT saistītās kompānijās kā testa speciālists. Šobrīd strādā par tehniskā testa un automātiskā testa speciālistu kompānijā Visma Labs. 

Konstantīns Tarasjuks, pasniedzējs.

Jelena Kušnere, pasniedzējs.

Irina Semova, pasniedzējs.

Kristaps Mežavilks, pasniedzējs.

Toms Balabāns, asistents.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu reizes nedēļā vai brīvdienās no 10.00 līdz 13.00

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  24 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 136 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 3 mēneši.

Maksa par dalību apmācībās: 

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros: 

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro

 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro 

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484