Vai Tev ir vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbību un vienlaikus sniegt ieguldījumu sabiedrības labā? LU VUMC mācību programmā iegūsi padziļinātas zināšanas un prasmes šajā uzņēmējdarbības veidā.

Pamatojoties uz Oksfordas Universitātes izglītību sociālā uzņēmējdarbībā, LU VUMC eksperte un uzņēmēja Inga Muižniece, kura vada veiksmīgu sociālo darba integrācijas uzņēmumu "Sonido", nodrošina rūpīgi izstrādātu un praktiski orientētu mācību programmu.

Pabeidzot programmu, dalībniekiem būs iespēja atvērt sociālo uzņēmumu un piesaistīt ES fondu līdzekļus sociālā uzņēmuma attīstībai.

Kādas kompetences Tu iegūsi pēc programmas veiksmīgas apgūšanas? 

 • Izpratni par tiesisko regulējumu un finanšu rīku pieejamību sociālajiem uzņēmumiem Latvijā; 
 • Sociālās uzņēmējdarbības ideju formulēšanu un dzīvotspējas izvērtēšanu; 
 • Sociālo uzņēmumu ideju izstrādi un finanšu modeļa veidošanu; 
 • Tīklošanās un sadarbības attiecību veidošanu ar līdzīgi domājošiem uzņēmumiem un organizācijām; 
 • Izpratni par sociālo uzņēmumu attīstību un nozares perspektīvu Latvijā; 
 • Dalību ES finanšu atbalsta programmās un to sniegto iespēju izmantošanu sociālā uzņēmuma attīstībai.  

Vai šī programma ir Tev piemērota? 

Programma ir piemērota visiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, īpaši tiem, kas interesējas par sociālo uzņēmējdarbību, neatkarīgi no iepriekšējās vai profesionālas pieredzes. Programmu būs noderīga arī pašnodarbinātām personām un uzņēmumu darbiniekiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.

Tēmas

 • Sociālās uzņēmējdarbības pamati un praktiskie piemēri; 
 • Tiesiskais regulējums un sociālā uzņēmuma statusa iegūšana; 
 • Sociālo uzņēmumu darbības joma un to sociālā ietekme; 
 • Ideju veidošana un tirgus izpēte; 
 • Finansiālā plānošana un ES finanšu atbalsta iespējas; 
 • Ilgtspējīga attīstība un sociālās uzņēmējdarbības nākotne; 
 • Latvijas sociālās uzņēmējdarbības perspektīvas un iespējamie attīstības ceļi; 
 • Piedalīšanās ES atbalsta programmās un finanšu instrumentu apguve. 

Eksperti 

Inga Muižniece 

Uzņēmēja, kura vada sociālo darba integrācijas uzņēmumu “Sonido”, nodarbinot cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupām. Uzņēmumā 45% no nodarbinātajiem ir cilvēki ar dažāda veida invaliditātēm, tai skaitā redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Savā uzņēmumā ir izstrādājusi un ieviesusi vadlīnijas par iekļaujošu darba vidi un tās atzinīgi novērtētas gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. Ingas Muižnieces spēcīgās puses ir dziļa izpratne par sociālās uzņēmējdarbības jomu Latvijā, o īpaši dažādības iekļaušanu darba vidē un tās realizēšana praktiski izglītojot un iedvesmojot arī citus uzņēmumus piedalīties darba integrācijas jautājumos. Kopš 2021. gada ieņem padomes priekšsēdētājas amatu Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomē. 

 • Padziļinātas zināšanas 

Sociālā uzņēmējdarbība. Oksfordas Universitāte (2020). 

 • Amati 

Sonido dibinātāja un sociālā projekta “Parunāsim?” izveidotāja. 
Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) padomes priekšsēdētāja.

Nodarbību grafiks 

Programmas apjoms: 75 akadēmiskās stundas

Formāts: klātienē/tiešsaistē

Mācību metodes: lekcijas, diskusijas, gadījumu analīze, praktiskie grupas darbi, noslēguma projekta prezentācija

 

­­Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 25695131