Digitālā mārketinga tehnoloģiju pielietošanas prasmes mūsdienās ietekmē speciālistu pozīcijas darba tirgū, kā arī lielā mērā nosaka pārstāvētā uzņēmuma sasniegto potenciālu.

Programma paredzēta dalībniekiem, kuri vēlas apgūt sociālo tīklu mārketingu, kā arī Google Ads tehnoloģiju pielietošanas prasmes uzņēmuma/organizācijas produktu/pakalpojumu virzīšanai tirgū. Dalībnieki tiešsaistes nodarbību un patstāvīgo darbu ietvaros apgūs digitālā mārketinga pamatus, digitālā un sociālo mediju stratēģiju izstrādes pamatus, darbu ar Google Ads un Google Analytics rīkiem, mājaslapas veidošanas pamatprincipus, darbu izplatītākajās sociālo mediju platformās, satura izstrādi, kampaņu veidošanu Facebook Ads sistēmā, kā arī mārketinga komunikācijas un kampaņu rezultātu analizēšanu. 

Kompetences

Digitālais mārketings 

 

Kam paredzēta programma

Programma ir piemērota uzņēmumu mārketinga vadītājiem, MVU īpašniekiem un tiem, kas vēlas virzīt savu produktu/pakalpojumu digitālajā vidē, kā arī visiem šīs jomas interesentiem.

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Digitālais mārketings, sociālo tīklu mārketings, Google Ads, Google Analytics, Google reklāmas konts 

Tēmas

  • Digitālā mārketinga attīstības tendences. Digitālā mārketinga komplekss. 
  • Digitālā mārketinga stratēģija. Digitālais pircējs. Digitālā segmentēšana. 
  • Google Ads konta izveide. Google kontekstuālais tīkls. Video Ads. Google Analytics. 
  • Sociālo mediju mārketinga stratēģija. Sociālie tīkli un personīgais zīmols. 
  • Satura mārketings. Efektīva sociālo mediju satura veidošana un publicēšana. 
  • Mājas lapas veidošanas mārketinga principi. 
  • Mērķauditorijas iesaistīšana komunikācijā sociālajos tīklos. Kampaņu datu analīze. 
  • Mārketinga komunikācijas efektivitātes mērīšana.

 

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, Latvijas Universitātes profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. 

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas "mCoud" līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi  mārketinga jomā. 

Marta Elste, "Digital Marketing Group" vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google AdWords kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē

Annija Graustiņa, sociālo mediju speciāliste. Ikdienā veido un uztur vairāk nekā desmit zīmolu komunikāciju sociālajos medijos un veido dažādu zīmolu, produktu un pakalpojumu reklāmas Latvijas un citu pasaules valstu auditorijām.

 

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 80 akadēmiskās stundas 

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484