Mārketinga un produktu pārdošanas aktivitātēs mūsdienās liela nozīme ir digitālajiem rīkiem un to prasmīgai izmantošanai. Patērētājam digitālajā vidē ir gandrīz neierobežotas iespējas atrast sev piemērotāko produktu, tāpēc uzņēmumam sevišķi būtiski prasmīgi izmantot dažādu kanālu un rīku sniegtās iespējas.