Pēc Latvijas finanšu sistēmas kapitālā remonta ir būtiski mainījušies akcenti un attīstījušās prasības ne tikai finanšu iestādēm, bet arī ietekmēti ir visi uzņēmumi, kas izmanto finanšu nozares pakalpojumus. Šajā programmā dalībnieki ne tikai iepazīsies ar starptautiskajām un nacionālajām prasībām naudas “atmazgāšanas” novēršanā, bet arī mācīsies identificēt un novērtēt atbilstošos riskus uzņēmuma darbībā. 

Programmas dalībnieki uzlabos savu izpratni par šobrīd Latvijā joprojām aktuālu jomu - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski uzņēmumu darbībā - un mācīsies tos sekmīgi pārvaldīt. Tāpat dalībnieki attīstīs savas prasmes pielietot praksē principu “zini savu klientu” un atpazīt darījumus, kuri varētu būt saistīti ar naudas “atmazgāšanu” vai terorisma un proliferācijas finansēšanu.

Kompetences 

Izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas prasībām un to darbības mehānismiem.

Spēja identificēt un novērtēt uzņēmuma darbības riskus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.

Prasme atpazīt iespējamos aizdomīgos finanšu darījumus.

Kam paredzēta programma

  • Uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas šo specifisko, bet šobrīd ļoti aktuālo risku pārvaldīšanā.
  • Uzņēmumu struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuriem ikdienā jāsadarbojas ar finanšu iestādēm un jānodrošina to izvirzītās prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
  • Uzņēmumu, kuri ir likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, darbinieki, kuriem atbilstoši likumam ir jānodrošina ārējās apmācības šajā jomā.

Tēmas 

  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas starptautiskais ietvars

  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nacionālais ietvars

  • risku novērtējums un iekšējās kontroles sistēma

  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes un piemēri (“case studies)

  • terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Pasniedzējs 

Kristaps Zakulis, Mg.oec., Mg.iur., CAMS, ir starptautiski sertificēts naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists, ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi risku pārvaldīšanā lielākajos Latvijas uzņēmumos (Swedbank, Tet, Luminor) un valsts pārvaldē (4 gadus vadot Finanšu un kapitāla tirgus komisiju), kā arī guvis starptautisku pieredzi pārstāvot Latviju Eiropas Savienības finanšu sektora uzraudzības iestādēs.