Programmas mērķis ir apgūt Front-end nepieciešamās zināšanas, lai brīvi orientētos mājas lapas izstradašanas tehnoloģijās (HTML, CSS, JavaScript).

Programma ir paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt  Front-end programmas pamatus - mājas lapas izstrādi un pārkvalificēties uz IT nozari. Šī ir praktiska programma, kuru pasniedz pasniedzējs profesionālis. Pēc mācību programmas apguves dalībnieki ir izpratuši Front-end programmas pamatus un mājās lapas izstradāšanas procesu, nepieciešamās tehnoloģijas, kā arī valodas sintaksi. 

Kompetences

Programmēšana 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt Front-end programmas pamatus - mājas lapas izstrādi vai pārkvalificēties uz IT nozari.  

Lai attīstītu dalībnieku profesionālās prasmes un spēju tās pielietot darba vidē, programmā ir ieplānoti patstāvīgie darbi, kuru iesniegšana ir obligāta, lai pabeigtu programmu un saņemtu apliecību. 

Programmas dalībniekiem nepieciešamas datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office lietošanas pamatprasmes.  

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

HTML, CSS, JS, GIT, Visual Studio Code 

Tēmas

 • Ievads tīmekļa izstradē, vesturē un izstrādes vides uzstādīšana darbam 
 • HTML valodas lietošanas pamati                                          
 • Stila lapu kaskādēšanas (CSS) pamati                                          
 • CSS izkārtojums                                                                  
 • Javascript pamati                                                                  
 • Javascript testešana                                                           
 • Javascript bibliotēkas                                                           
 • Front-end instrumentu kopums (toolkit and framewoks)                                                                                             
 • Tīmekļa lapas izstrādašanas process 

Pasniedzēji 

Jevgenijs Voronovs - Front End izstrādātājs ar 7 gadu pieredzi.

Grafiks

Reizi nedēļā, darba dienas vakarā (trešdienā) no plkst. 19.00 - 22.00 vai sestdienā no 10.00 - 13.00 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 48 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 112 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484