Pilnveidojies un attīsties, iegūstot jaunas kompetences!

Pieteikties ar ES fondu līdzfinansējumu

 

Vairāk nekā mācīšanās: piedāvājam digitālo prasmju attīstīšanu programmās, kuras vada pasniedzēji un nozares praktiķi.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas pa mūžizglītības jomām:

Mācību sestajā kārtā piedāvājām apgūt tiešsaistē:

  • profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību, šīs mācības paredz 160 akadēmiskās stundas;
  • studiju kursus no licencētas maģistra programmas, kas apgūstami Latvijas Universitātē, šīs mācības paredz 80-160 akadēmiskās stundas un par šo studiju kursu apguvi tiek piešķirti kredītpunkti.

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īsteno Eiropas Struktūrfondu pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".