Tuvāk jaunām karjeras virsotnēm!

Piedāvājam apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību, šīs mācības paredz vismaz 160 akadēmiskās stundas. Kā arī neformālās izglītības programmas.