Ergo Lean pieeja balstās uz diviem principiem - efektīvu resursu izmantošanu un nākotnes orientāciju, piedāvājot risinājumus, kas atbilst jaunākajām tehnoloģijām un darba vides prasībām. 

Programma "Ergo Lean" ir izstrādāta, lai veidotu rīcības plānu un sniegtu risinājumus, kā efektīvi apvienot biznesa efektivitātes principus ar ergonomikas zināšanām, veicinot uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību. 

Ergo Lean programmas tēmas

Efektīva resursu izmantošana, uzlabojot darba procesus, samazinot zudumus, ievērojot darbinieku labklājību. 

Inovatīvas pieejas un elastības uzturēšana mainīgajā biznesa vidē. 

Nākotnes fokuss un jaunākās tendences ergonomikā. 

Atbalsts darbinieku iesaistei uzņēmuma attīstībā, izmantojot KAIZEN metodes. 

Tavi ieguvumi

Labvēlīga darba vide, kurā darbinieki aktīvi piedalās uzņēmuma attīstībā un palīdz veidot ilgtspējīgu uzņēmuma kultūru, vienlaikus nodrošinot darbinieku labklājību un komfortu darba vietā. 

Lai sasniegtu uzņēmuma ilgtspējīgas konkurētspējas attīstību, aicinām piedalīties LU VUMC programmas "Ergo Lean" sesijās, kur tiks apskatītas ergonomikas un efektīvas resursu plānošanas būtiskās jomas. Iegūsti praktiskas rīku zināšanas, lai uzlabotu darba vidi un veicinātu uzņēmuma izaugsmi! 

 

Kam paredzēta programma 

Programma ir paredzēta uzņēmumu un stuktūrvienību vadītājiem, ergonomikas un Lean speciālistiem, darba aizsardzības un personālvadības speciālistiem ar priekšzināšanām ergonomikas un Lean tēmās, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas par ErgoLean pieeju un nākotnes tendencēm efektīvas uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstībā. 

Pasniedzēji

Henrijs Kaļķis

Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis. Vairāku mācību grāmatu, zinātnisku publikāciju autors un līdzautors. Praktiskā darba pieredze saistīta ar biznesa efektivitāti (LEAN) un ergonomiku, kvalitātes vadību, cilvēkfaktoru, darba vides risku vadību. Ir sertificēts biznesa efektivitātes eksperts, Eiropas ergonomists (Eur. Erg.), pārstāv Starptautisko Ergonomikas asociāciju un Eiropas Ergonomikas biedrību federāciju. Regulāri piedalās starptautiskos semināros un konferencēs par ergonomiku un biznesa efektivitātes vadības jautājumiem, kā arī sniedz konsultācijas un izglīto darba devējus un darba ņēmējus biznesa vadības un ergonomikas jautājumos.

Annija Pozņaka

Latvijas Universitātes studiju programmas “Industriālā inženierija un vadība” absolvente. Latvijas Ergonomikas biedrības projektu vadītāja. Piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar automatizācijas izstrādi uzņēmumu procesu uzlabošanai, darba vietu iekārtošanā un darbinieku veselības un labklājības veicināšanā. Strādājusi kā darba efektivitātes speciāliste un šobrīd praktizē LEAN projektu vadību

Uldis Piekuss

Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) sertificēts eksperts un valdes loceklis ar pieredzi LEAN metožu ieviešanā, uzturēšanā un pilnveidošanā mazumtirdzniecības nozarē Latvijā un ārvalstīs. Maģistra grāds “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” studiju programmā. Līdzautors pirmajai grāmatai latviešu valodā par LEAN  “LEAN risinājumi efektīvākam biznesam”. Kā lektors regulāri uzstājas dažādās auditorijās, ar mērķi veicināt izpratni par LEAN un efektivitātes uzlabošanas ideju pielietošanu ikdienā.

Romāns Putāns

Latvijas Universitātes pētnieks un doktora studiju programmas “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība” līdz-izstrādātājs un docētājs. Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura studiju programmas “Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība” vadītājs un docētājs. Vadījis RSU Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedru. Darba pieredzē kopš 2001.gada vadījis un īstenojis organizāciju un projektu efektivitātes analīzes un pilnveidošanas procesus un projektus, tai skaitā, izstrādājot organizāciju darba specifikai pielāgotus administrēšanas un procesu organizēšanas un vadības automatizētus risinājumus. Vairāku zinātnisko publikāciju autors par klientorientētu pārvaldību un stratēģisko vadību, tai skaitā, ergonomikas jomā.  

Grafiks

Programmas ilgums - 8 akad. stundas.