Programmas ietvaros dalībnieki iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ir nepieciešamas nekustamā īpašuma jomas speciālistam. Sākot no darba ar klientu apkalpošanu līdz darījuma noslēgšanas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai.

Papildus teorētiskām zināšanām programmas dalībnieki iegūst praktiskas iemaņas nekustamā īpašuma darījuma aspektos:

 • veiksmīgas komunikācijas veidošanai ar klientu;

 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana darījuma noslēgšanai;

 • mārketinga pamatiemaņas reklāmas sludinājumu izveidošanā un izvietošanā;

 • sociālo mediju piedāvāto reklāmas iespēju izmantošana.

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja iziet praksi nekustamā īpašuma aģentūrā “EKOCENTRS”, bet labākajiem tiks piedāvāta pastāvīga sadarbība ar aģentūru.

Programma tiek realizēta kombinētās mācīšanas veidā. Papildu teorētisko zināšanu apguvei programmā ir paredzēti dažādi praktiskie uzdevumi un vingrinājumi, ko programmas pasniedzēja ir izstrādājusi, balstoties 20 gadu darba pieredzē nekustamo īpašumu jomā.

Programmas nodarbības un pārbaudes darbi notiks tiešsaistē.

Kam paredzēta programma

Nekustamo īpašumu jomas jaunie speciālisti, aģenti un mākleri.

Tēmas

Programma satur teorētiskas zināšanas, kas ir nepieciešamas nekustamā īpašuma speciālista pilnvērtīgai profesionālai darbībai:

 • zināšanas par nekustamā īpašuma veidiem, nekustamā īpašuma vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas pamatprincipiem;
 • zināšanas par valsts un pašvaldību regulējumu un struktūru, lai pilnvērtīgi varētu darboties nekustamo īpašumu sfērā;
 • likumdošanas pamati nekustāmo īpašumu jomā;
 • lietvedības pamati nekustamā īpašuma jomā;
 • nekustamā īpašuma pārdošanas pamatprincipi;
 • kreditēšanas (hipotēkas) pamati;
 • nekustamā īpašuma apdrošināšanas pamatprincipi.

Pasniedzēji

Jeļena Kordževa, uzņēmēja ar 20 gadus pieredzi nekustamo īpašumu jomā. Kompānijas “EKOCENTRS” īpašniece un dzīvojamā kompleksa “Imantas Pērle” izveidotāja. Valdes priekšsēdētāja nekustamo īpašumu profesionāļu asociācijā “ASPRO” un vairāku grāmatu par nekustamo īpašumu veiksmīgu pārdošanu autore.

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45.  

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Tiešsaistē: 50 akadēmiskās stundas

Patstāvīgi: 110 akadēmiskās stundas

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:   

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro  
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro   

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484