Vadītāju izcilības pilnveides programma: SIRDS VADĪTĀ LĪDERĪBA 

“Kā es varu kļūt par labāku līderi? ” - ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kurus uzdod vadītāji un līderi pārmaiņu laikā.  

Organizācijām ir nepieciešami vadītāji - līderi ar mūsdienīgu līderības kompetenci, kas apvieno cilvēciskumu, autentiskumu un spēju radīt iekļaujošu vidi uzņēmuma izaugsmei. 

Ko dalībnieki iegūs?  

Vadītāju izcilības pilnveides programma ir radīta, lai sniegtu dziļu izpratni par Sirds vadītas līderības principiem, kurus praktiski pielietot uzņēmuma/struktūrvienības vadībā. 

Sirds vadīta līderība ir par to kā 

 1. Apzināties un spēt efektīvi izmantot savus personības resursus 
 2. Apzināties savu līderības stilu un palielināt savu līderības ietekmi 
 3. Spēt izmantot savus talantus un apzināti vadīt savas personības riskus 
 4. Izprast komandas biedru personības resursus  
 5. Attīstīt spēju analizēt citu personību dažādību un izvēlēties atbilstošo pieeju efektīvai sadarbībai 
 6. Prast pielietot emocionālo inteliģenci komandas vadībā  
 7. Spēt atpazīt savu un komandas biedru stresa uzvedību un izmantot to kā resursu 
 8. Prast radīt iesaistošu darba vidi kopīgu rezultātu radīšanai 
 9. Iegūt pārliecību un drosmi būt sirds vadītam līderim, lai nodrošinātu personīgo, komandas un uzņēmuma izaugsmi nenoteiktībā 

Šī vadītāju izcilības pilnveides programma ir orientēta uz praktiskiem darbinieku vadības risinājumiem straujā tehnoloģiju attīstības, attālināta darba un pārmaiņu laikā un tā balstās uz: 

 1. Savas uz citu personības izpēti izmantojot Lumina Learning pieeju. Katrs dalībnieks iegūs personīgo Lumina Spark portretu. 
 2. Sinerģisku, praktisku, iesaistošu mācīšanās vidi un apgūtā praktizēšanu savā darba vietā 
 3. Stratēģiskām sesijām 
 4. Praktiskiem un atklāsmes veicinošiem individuālajiem un grupu uzdevumiem 

Rezultāts  

Līderi, kuri pielieto Sirds vadītas līderības principus rada labklājības vidi uzņēmumā, būtiski samazinot stresu un izdegšanu, veicina savu personīgo ilgtspēju, kā arī būtiski samazina darbinieku mainību un nodrošina darbinieku iesaisti un motivāciju. Tie ir līderi, kas rada labāku pasauli nākamajai paaudzei.  

 Kam paredzēta programma 

Programma ir paredzēta uzņēmumu un stuktūrvienību vadītājiem ar vismaz 3 gadu pieredzi vadošā amatā, kas vēlas pilnveidot savas līdera spējas un prasmi būt sekmīgam līderim mainīgos apstākļos. 

 Pasniedzēji 

Mg.psych. Dace Lāce, LU Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktora vietniece, vairāku mācību programmu autore un docētāja. 

Biznesa vadības konsultante ar 20.gadu pieredzi vadītāju un uzņēmumu attīstības projektos, Latvijā un starptautiski.  

Talantu vadības un atlases uzņēmuma “Talent Art” īpašniece un vadītāja, kā arī asociētā vadības konsultante globālā personāla vadības konsultāciju uzņēmumā “Mercuri Urval” sadarbībai starptautiskos projektos. Labbūtības organizāciju kultūras aizsācēja un eksperte. Guvusi pieredzi docētāja amatā Vidzemes Augstskolā un RSU. Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, padziļinātas studijas Edinburgas biznesa skolā kursā “Biznesa stratēģiskā plānošana”. 

Gita Meldere, Vadītāju līderības koučs (PCC ICF), Lumina Learning praktiķe un globālā partnere Baltijā (2013). 

Dizainē un fasilitē vadītāju līderības mācīšanās pieredzi individuāli un grupās, lai, izprotot kompleksās sistēmas – personības (uzvedības un emociju reakcijas) mijiedarbību ar citām sistēmām, vadītāji atklātu nepamanītos resursus savas līderības pilnveidošanai. Gitai ir izglītība ekonomikā un pieredze, kā finanšu un administratīvai vadītājai (1999-2012) starptautiskos un vietējos uzņēmumos - celtniecības, nekustamo īpašumu un tirdzniecībā. Šobrīd, studē Izglītības ziņātņu maģistratūrā un veic pētījumu par līderības izglītību augstakā izglītībā. Praktiskās un profesionālās prasmes darbā ar cilvēkiem pilnveido mācoties ASV un Kanādā. 

 Grafiks 

Mācības notiks ceturtdienās:  

4 klātienes mācību dienas plkst. 9.00 - 16.30 

7 tiešsaistes mācību dienas plkst. 9.00 - 13.00 

Programmas ilgums - 11 nedēļas 

Programmas apjoms - 160 akad. stundas:  

 • nodarbības tiešsaistē/klātienē - 62 akadēmiskās stundas 

 • praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 98 akadēmiskās stundas 

Programmai ir iespēja saņemt finansējumu no ERAF 50%-70% lielumā. Aizpildi formu, lai uzzinātu, kāds finansējums pienākas Tev!