Vai ilgtspējība ir birokrātisks slogs, vai tā ir stratēģiska nepieciešamība? LU VUMC programma ir izstrādāta tieši uzņēmuma ilgtspējas vadītājiem, aktualizējoties korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām (CSRD). LU VUMC eksperti ar praktisko pieredzi uzņēmumu ilgtspējas vadībā, kā arī ar zinātniski pētniecisko pieredzi uzsver ilgtspējības būtisko nozīmi biznesa darbībā. Tā vietā, lai ilgtspējību uzskatītu par birokrātisku pienākumu vai slogu, eksperti aicina to uztvert kā stratēģisku nepieciešamību, kas var veicināt konkurētspēju un nodrošināt uzņēmumu panākumus ilgtermiņā.  

Kādas kompetences Tu iegūsi pēc programmas veiksmīgas apgūšanas?    

  • Konkurētspēja: ilgtspējības principu integrācija organizācijas darbībā;  
  • Noteikumu un regulu pārzināšana: ES un LR normatīvo regulējumu un politikas instrumentu pārzināšana;  
  • Ražošanas un patēriņu optimizācija: ilgtspējīga patēriņa modeļa izstrāde; 
  • Tehnoloģiju attīstība un digitālā transformācija: digitālo rīku izmatošana, lai uzlabotu ilgtspējību visās uzņēmuma darbībās, sākot no piegādes ķēdes līdz energoefektivitātei;  
  • Efektīva komunikācija: visu ieinteresēto pušu iesaistīšana un mārketinga pasākumu saskaņošana, lai uzlabotu zīmola reputāciju un uzticēšanos uzņēmuma zīmolam;  
  • Sadarbības veicināšana: aprites ekonomikas principu ievērošana, partnerības veidošana un risku mazināšana;  
  • Uz sadarbību vērsta transformācija: uzņēmējdarbības rīcības plānu precizēšana, ņemot vērā veiktspējas mērīšanas indikatorus.  

  

Vai šī programma ir Tev piemērota?  

Programma ir paredzēta uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem, ilgtspējības vadītājiem vai speciālistiem, kas uzņēmumā ir atbildīgi vai pieņem lēmumu par ilgtspējības jautājumiem, kā arī tiem, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas par ilgtspējību un tās iekļaušanu uzņēmējdarbībā.  

Eksperti

Dr. oec. Santa Bormane  

Zinātniece un pētniece, Santas Bormanes galvenie zinātniskā darba virzieni: ilgtspējīga uzņēmējdarbība, ilgtspējīga attīstība. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi privātā biznesa sektorā. 

Edvards Kušners  

Latvijas Bankas padomes padomnieks un ilgtspējas virziena vadītājs, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam autoru grupas loceklis. Darba pieredze Latvijas Bankā kopš 2003. gada.  

Tēmas

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD); Ilgtspējības stratēģija; Normatīvais regulējums; Ražošana un patēriņš; Digitālā transformācija; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Mārketings un komunikācija; Aprites ekonomikas principi; Risku analīze; Uzņēmējdarbības pārveidošanas rīcības plāns, Veiktspējas mērīšanas indikatori.

Nodarbību grafiks 

Programmas apjoms: 60 akadēmiskās stundas   

Formāts: klātienē/ tiešsaistē

Mācību metodes: lekcijas, diskusijas, gadījumu analīze (case study), dizaina domāšanas metodes, praktiskais grupas darbs, ilgtspējīgas stratēģijas praktiskā ieviešana savā uzņēmumā