Mūsdienu biznesa neatņemama sastāvdaļa ir veiksmīga digitālā mārketinga stratēģijas īstenošana.

Programma sniegs iespēju apgūt digitālā mārketinga pamatus, lai orientētos uzņēmuma digitālā mārketinga procesos un saprast uzņēmuma stratēģijas iespējamos pilnveidošanas virzienus, t.sk. Google Ads risinājumus un biznesa datu analīzes un vizualizācijas paņēmienus biznesa attīstībai. 

 

Dalībnieki apgūs:

 • digitālā mārketinga principus un biznesa digitalizācijas nozīmi uzņēmuma/organizācijas attīstībā; 
 • digitālā mārketinga tehnoloģiju, t.sk. sociālo tīklu mārketinga un Google Ads, izmantošanas iespējas digitālajā vidē uzņēmuma/organizācijas attīstības procesā; 
 • tīmekļa vietņu veidošanas mārketinga principus; 
 • interneta veikalu veidošanas principus; 
 • digitālā satura veidošanas un novērtēšanas pamatus uzņēmuma/organizācijas mārketinga mērķu sasniegšanai. 

Kompetences

Digitālais mārketings

Kam paredzēta programma

Dalībniekiem nepieciešamas datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office lietošanas pamatprasmes. Programma ir domāta tiem dalībniekiem, kuri vēlās apgūt digitālā mārketinga pamatus, lai orientētos uzņēmuma digitālā mārketinga procesos un saprastu uzņēmuma iespējamos digitalizācijas virzienus.

Tēmas

 • Digitālā mārketinga aktualitātes.
 • Pircēju rīcības īpatnības digitālajā vidē.
 • Tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 • Facebook un Instagram reklāmas kampaņu veidošanas principi un pārdošanas tuneļi.
 • Video Ads
 • Retargetings 
 • Google Ads stratēģijas un to atšķirības dažādos pārdošanas modeļos u.c. 
 • Digitālā mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 • Interneta veikalu funkcionēšana.
 • Uzņēmuma datu bāzu veidošanas iespējas un nepieciešamību.

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, Latvijas Universitātes profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. 

Mg.BA. Kristīne Rozīte, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām. 

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas “mCoud” līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi  mārketinga jomā. 

Marta Elste, “Digital Marketing Group” vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google Ads kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē.

Annija Graustiņa, sociālo mediju speciāliste. Ikdienā veido un uztur vairāk nekā desmit zīmolu komunikāciju sociālajos medijos un veido dažādu zīmolu, produktu un pakalpojumu reklāmas Latvijas un citu pasaules valstu auditorijām.

Nodarbību grafiks

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 80 akadēmiskās stundas  

 • teorija: 50 (no kurām 18 ir neklātiene) 
 • praktiskie darbi: 110 (no kurām 62 ir neklātiene) 

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:   

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro  
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro   

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484