Interaktīvo biznesa simulācijas spēļu izmantošana mācību procesā ļauj veiksmīgi attīstīt uzņēmuma komandas vai izglītojamo kompetences un prasmes.  

Programma dalībnieki iegūs zināšanas par efektīvu interaktīvo biznesa simulācijas spēļu pielietošanu apmācības procesā uzņēmumā un izglītības iestādē, apgūs prasmi organizēt hibrīdo mācību vidi, pielietot digitālas simulācijas spēles un citus interaktīvus rīkus izglītojamo dažādu kompetenču attīstīšanai. 

Apmācību laikā dalībnieki apgūs: 

 • kompetenču veidošanas pamatprincipus; 
 • tehnisko rīku daudzveidību un izvēles principus mācību vides izveidei; 
 • biznesa spēļu un citu interaktīvo līdzekļu pamatprincipu lomu efektīvas mācību vides izveidei; 

Spēs: 

 • organizēt izglītības procesu attālināti un hibrīda vidē, pielietojot jaunākos IT rīkus; 
 • atlasīt un izmantot tehniskus rīkus specifiskiem mācību programmas mērķiem; 
 • nodrošināt efektīvu komunikāciju starp izglītojamo grupām, izglītības procesā iesaistītām komandām tiešsaistē; 
 • vadīt izglītības procesu tiešsaistē; 
 • pielietot biznesa simulācijas spēles uzņēmējspēju un citu kompetenču attīstīšanai; 
 • attīstīt mācību procesa organizēšanas un vadības kompetences attālinātā izglītības procesā, pielietojot interaktīvus un biznesa spēļu rīkus. 

Kompetences

Ineraktīvie izglītības rīki

Kam paredzēta programma 

Programma ir paredzēta pieaugušo izglītotājiem un uzņēmumu korporatīvo mācību centru vadītājiem, skolotājiem un augstskolu pasniedzējiem un citām, ar izglītības procesa nodrošināšanas saistītām personām. 

Nepieciešamas datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office (Word, Excel un PowerPoint) lietošanas pamatprasmes.

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 98 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 62 akadēmiskās stundas

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484