Eiropas Savienības projektu vadītājiem būtiska spēja identificēt vajadzības un problēmas, kā arī atrisināt konceptuālās problēmas un situācijas digitālajā vidē.

Programmas apguves rezultātā dalībnieks iegūs zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par Eiropas Savienības projektu vadīšanu un biežāk pieļautajām kļūdām tajos, kā arī pielietot projektu vadīšanas metodes projektu sagatavošanā un izmantot jaunākos IT rīkus projektu vadīšanā.  

Programmas dalībnieki iegūs zināšanas par: 

 • Eiropas Savienības projektiem un to sagatavošanu 
 • Biežāk pieļautajām kļūdām projektos 

Spēs: 

 • Identificēt un risināt projekta īstenošanas problēmas; 
 • Pielietot IT rīkus projekta sagatavošanas procesā; 
 • Novērtēt izstrādātu projektu; 
 • Atpazīt un pielietot projektu vadīšanas metodes projekta iesniegumu sagatavošanas procesā. 

Kompetences

Projektu vadīšana

Kam paredzēta programma

Projektu vadītāji, projektu komandas darbinieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmumu un organizāciju darbinieki.

Tēmas

 • Projekta ideja 
 • Projektu vadīšanas procesa digitalizēšana
 • Projekta inicializācijas process
 • Projekta plānošanas process
 • Projekta īstenošanas process
 • Projekta noslēguma
 • Eiropas Savienības projekti 
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas process 
 • Biežāk pieļautās kļūdas projektos 
 • Publicitātes pasākumi 

Pasniedzēji 

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi, biznesa un komandas vadīšanas treneri un praktiķi. Kā arī Latvijas Universitātes docētāji. 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 80 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484