Eiropas Savienības projektos ir jāspēj identificēt vajadzības un problēmas, kā arī atrisināt  problēmas tā īstenošanas procesā  mūsdienu digitālajā vidē.

Programmas apguves rezultātā dalībnieks iegūs zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par Eiropas Savienības projektu vadīšanu un biežāk pieļautajām kļūdām tajos (iepirkumi, maksājumu pieprasījumi, publicitāte), kā arī pielietot projektu vadīšanas metodes projektu sagatavošanā, izmantot jaunākos IT rīkus projektu vadīšanā.   

Programmas dalībnieki iegūs zināšanas par:  

 • Eiropas Savienības projektiem un to sagatavošanu  
 • Biežāk pieļautajām kļūdām projektos  

Spēs:  

 • Identificēt un risināt projekta īstenošanas problēmas  
 • Pielietot IT rīkus projekta sagatavošanas procesā  
 • Novērtēt izstrādātu projektu
 • Atpazīt un pielietot projektu vadīšanas metodes projekta iesniegumu sagatavošanas procesā 

 Kompetences

Projektu vadīšana

 Kam paredzēta programma

Projektu vadītāji, projektu komandas darbinieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmumu un organizāciju darbinieki. 

 Tēmas

 • Projekta ideja  
 • Projektu vadīšanas procesa digitalizēšana 
 • Projekta  vadīšanas procesi 
 • Eiropas Savienības projekti  
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas process  
 • Biežāk pieļautās kļūdas projektos (iepirkumi, maksājuma pieprasījumi, projektu pārbaudes) 
 • Publicitātes pasākumi  

 Pasniedzēji 

Silvija Bruņa. Projektu vadīšanas nozares profesionāļi,  kā arī Latvijas Universitātes docētāji.

 Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms: 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši

Kontaktstundas: 80 akadēmiskās stundas attālināti vai klātienē

Patstāvīgais darbs: 80 akadēmiskās stundas

 Maksa par dalību apmācībās

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 680 eiro  

 

Uzzini vairāk par maksājumu iespējām un atlaidēm, kā arī saņem konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484