Uzzini par iespēju apmācīt darbiniekus izmantojot ERAF fondu līdzfinansējumu -> Saņemt piedāvājumu

IT projektu vadītāju prasmes tiešā veidā ietekmē darba gaitas un sasniedzamā rezultāta kvalitāti. Programmas dalībniekiem būs iespēja apgūt aktuālos IT rīkus projektu izstrādē un plānošanā, kā arī pielietot Agile domāšanas veidu, veiksmīgai projektu vadīšanai tiešsaistē.

Programmas mērķis ir nodrošināt  izglītojamos  ar pamatzināšanām un praktiskām iemaņām IT projektu izstrādē, plānošanā un vadīšanā tiešsaistē. Apgūstot profesionālās izglītības programmu, izglītojamie iegūs zināšanas par IT projektu vadīšanas klasiskajām un jaunākajām metodēm un projektu izstrādi un plānošanu izmantojot IT rīkus. Dalībniekiem būs prasme pielietot jaunākos IT rīkus, veiksmīgai darbībai tiešsaistes vidē un kompetence, pielietot Agile domāšanas veidu, veiksmīgai projektu vadīšanai tiešsaistē. 

 Kam paredzēta programma

Visiem interesentiem, kas vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas IT projektu vadīšanā. 

 Tēmas

  • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums. 
  • Agile īstenošana: Agile vides izveide. 
  • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē. 
  • Agile komandu vadīšana 
  • Biznesa projekta ideja. 
  • Biznesa  projektu uzsākšana ar IT rīkiem.  
  • Biznesa  projektu plānošana ar IT rīkiem.  

 Pasniedzēji 

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – IT nozares praktiķi un Latvijas Universitātes docētāji. 

 Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 80 akadēmiskās stundas

 Maksa par dalību apmācībās

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 775 eiro

   

Uzzini vairāk par maksājumu iespējām un atlaidēm, kā arī saņem konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484