IT projektu vadītāju prasmes tiešā veidā ietekmē darba gaitas un sasniedzamā rezultāta kvalitāti. Programmas dalībniekiem būs iespēja apgūt aktuālos IT rīkus projektu izstrādē un plānošanā, kā arī pielietot Agile domāšanas veidu, veiksmīgai projektu vadīšanai tiešsaistē.

Programmas mērķis ir nodrošināt  izglītojamos  ar pamatzināšanām un praktiskām iemaņām IT projektu izstrādē, plānošanā un vadīšanā tiešsaistē. Apgūstot profesionālās izglītības programmu, izglītojamie iegūs zināšanas par IT projektu vadīšanas klasiskajām un jaunākajām metodēm un projektu izstrādi un plānošanu izmantojot IT rīkus. Dalībniekiem būs prasme pielietot jaunākos IT rīkus, veiksmīgai darbībai tiešsaistes vidē un kompetence, pielietot Agile domāšanas veidu, veiksmīgai projektu vadīšanai tiešsaistē. 

Kam paredzēta programma

Visiem interesentiem, kas vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas IT projektu vadīšanā. 

Tēmas

  • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums. 
  • Agile īstenošana: Agile vides izveide. 
  • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē. 
  • Agile komandu vadīšana 
  • Biznesa projekta ideja. 
  • Biznesa  projektu uzsākšana ar IT rīkiem.  
  • Biznesa  projektu plānošana ar IT rīkiem.  

Pasniedzēji 

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – IT nozares praktiķi un Latvijas Universitātes docētāji. 

Grafiks

Klausītājiem ir iespēja izvēlēties piedalīties mācību norisē vakara grupā (Mācības notiks 1-2 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45) vai dienas grupā ( (Mācības notiks 1-2 reizi nedēļā, darba dienās no plkst. 14.00 - 17.45) 

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Teorija tiešsaistē - 61 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi). 

Praktiskie darbi tiešsaistē - 99 stundas (no tām 55 stundas patstāvīgi). 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 2919848