Vai vēlies uzsākt profesionālo karjeru UX/UI dizaina jomā? LU VUMC programma ir  izstrādāta sadarbībā ar nozares ekspertiem un praktiķiem. Programma sniedz iespēju iegūt zināšanas gan par industrijas standartiem – dizaina principiem, lietotāja pētījumiem, informācijas arhitektūru, vizuālo dizainu prototipēšanu un lietotspējas testēšanu, gan arī prasmes praktiski pielietot tādus rīkus kā Figma, projektu portfeļa veidošanai profesionālā līmenī.  

Apmācību laikā dalībnieki tiks sagatavoti veiksmīgam karjeras sākumam UI/UX dizaina jomā un būs spējīgi veiksmīgi pielietot iegūtās prasmes, lai izstrādātu inovatīvus un lietotājiem pievilcīgus digitālos produktus. 

Kādas kompetences Tu iegūsi pēc programmas veiksmīgas apgūšanas?    

 • Kreatīvā domāšana, problēmu risināšana un spēja domāt ārpus rāmjiem; 

 • Programmas Figma praktiskā pielietošana pievilcīgu un efektīvu digitālo produktu prototipu izveidei ar saskarnēm, karkasiem un prototipiem; 

 • Efektīvā lietotāju izpēte un to uzvedības analīze; 

 • Digitālo produktu satura veidošana un prezentēšana; 

 • Lietotājam draudzīgu produktu izstrāde, ņemot vērā dizaina principus un lietotāju pieredzi; 

 • Piedalīšanās projektēšanas procesā, tostarp vietņu karšu un karkasu izstrādē; 

 • Krāsu teoriju un tipogrāfiju pielietošana, kā arī vienotu vizuālo stilu veidošana digitālajiem produktiem;  

 • Darba portfeļa izveidošana, demonstrējot prasmes un pieredzi UX/UI dizainā karjeras izaugsmē. 

Vai šī programma ir piemērota tieši Tev?

Programma piemērota tieši Tev, ja esi junior dizaineris, front-end programmētājs, produkta īpašnieks e-komercijas nozarē, vai arī iesācējs, kurš vēlas uzsākt karjeru UX/UI nozarē.  

Eksperti  

Tomass Bērziņš  

Valdes Loceklis un pārdošanas daļas vadītājs E-Komercijas aģentūrā WD Market. Izstrādes un UI/UX industrijā ir jau 6 gadus. Piedalījās dažādos dizaina izstrādes projektos, kā Rīgas Satiksme, Stenders, Mēbeļu nams un vairāk kā 100+ citos projektos. Ir pieredze dizaineru komandu vadīšanā un apmācībā.  

Šobrīd aktīvi palīdz sasniegt jaunus E-komercijas apgrozījuma rekordus vairāk kā 150 uzņēmumiem visā Baltijā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Aktīvi filmē video Youtube platformā, kur informē uzņēmumus kā palielināt apgrozījumu interneta veikalos un kā vizuāli uzlabot interneta veikalu lietotāju pieredzi. 

Tēmas

 • UI/UX dizains;  

 • Dizaina principi;  

 • Lietotāju izpēte;  

 • Informāciju arhitektūra;  

 • Prototipēšana un saskarsmes simulēšana;  

 • Vizuālā dizaina pamati;  

 • Testēšana un uzlabošana;  

 • Figma.  

Nodarbību grafiks

Programmas apjoms: 48 akadēmiskās stundas tiešsaistē 

Mācību metodes: lekcijas, diskusijas, gadījumu analīze (case study), noslēguma projekts un portfolio izveide.