Lean, kas pazīstams arī kā Lean Thinking vai Lean Management, ir metodoloģija vai filozofija, kas radusies ražošanas nozarē un tagad tiek plaši izmantota dažādās jomās, tostarp uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē un programmatūras izstrādē.

Šīs metodoloģijas pamats ir zudumu identificēšana un novēršana saistībā ar jebkuru darbību vai procesu, kas nerada pievienoto vērtību gala produktam vai pakalpojumam no klienta viedokļa.

Lean pamatā ir 20. gadsimta Toyota izstrādātie principi, kas kļuva pazīstami kā Toyota ražošanas sistēma (TPS). Kopš tā laika Lean ir attīstījies un pielāgots dažādām nozarēm, jomām ārpus ražošanas un pārveidots izmantošanai digitalizācijas pasaulē un Industry 5.0.

Kursā piedāvājam Lean pamata rīku izmantošanu un padomus, kā sākt veidot nepārtrauktas uzlabošanas kultūru gan kopumā uzņēmumā, gan atsevišķās nodaļās. Nav iespējams kontrolēt visus biznesa vides faktorus, taču ir gudri sākt ar sevi – uzņēmumu un to, kā mēs strādājam, tiecoties izplānot nākotnes stāvokli un iegūstot plānu, kā tur nokļūt.
Sāksim orientēties nepārtrauktu inovāciju pasaulē.

Lean mērķis ir

  • Nepārtraukti uzlabot procesus

  • Novērst zudumus

  • Palielināt efektivitāti un produktivitāti

  • Paaugstināt klienta apmierinātību caur pievienoto vērtību

  • Iesaistīt visus uzņēmuma darbiniekus, uzlabojot un paaugstinot to lojalitāti.

Ko dalībnieki iegūs?  

  • Lean pamatrīku un pielietošanu, lai atrisinātu problēmas un radītu pilnveidošanas kultūru

  • Lean kultūras radīšanu organizācijā, padomus, paņēmienus un izaicinājumus, kuri jāpārvar;

  • Diskusijas un pieredzes apmaiņu;

  • Lean rīku lietošanu, pēc aktuāliem piemēriem no uzņēmuma.

Kam paredzēta programma

Lean pamatkurss ir paredzēts uzņēmumu un strukturvienību vadītājiem,  kuri ir ieinteresēti apgūt dotās metodoloģijas pamatprincipus un koncepcijas. Kursa mērķis ir sniegt pamata izpratni par Lean principiem, lai optimizētu procesus, novērstu zudumus un veicinātu uzlabojumu kultūru attiecīgajās jomās.

Pasniedzēji

Henrijs Kaļķis
Henrijs ir profesors Latvijas Universitātē, kā arī ir Latvijas Ergonomikas biedrības līdzdibinātājs un valdes loceklis. Henrijs ir sertificēts Eiropas ergonomists (Eur.Erg.), Starptautiskās Ergonomijas asociācijas (IEA) padomes loceklis, Eiropas Ergonomistu reģistrācijas centra (CREE) padomes loceklis. Veic zinātniskus pētījumus un sniedz praktiskas biznesa konsultācijas ergonomikas un cilvēka faktoru, darba vides ekspertīžu, LEAN vadības un industriālās inženierijas disciplīnās.

Svetlana Kocerova
Svetlana ir ieviesusi Lean un izstrādājusi dažādas biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodes kopš 2013. gada. Īstenojusi dažādus biznesa uzlabošanas projektus Latvijā un ārvalstīs. Iegūts Lean melnās jostas sertifikāts. Svetlana ir atbildīga par Lean apmācību un attīstību uzņēmumos. Vada arī iekšējos kursus par dažādām tēmām, tostarp ergonomiku, cilvēciskajiem faktoriem un Lean. Tāpat iegūta pieredze dažādās personāla vadības un biznesa vadības jomās banku sektorā. Svetlana ir ieguvusi maģistra grādu finanšu vadībā un biznesa vadībā, šobrīd studē Latvijas Universitātes doktorantūrā.

Oļesja Dorohova
Mg. International Business, Project Management.
Strādā ar uzlabojumiem kopš 2015.gada, no 2019.g. sertificēta ar Lean melno jostu. Vairākus gadus koordinēja uzlabošanas ekspertu komandu, kā arī ierosināja un ievadīja uzlabojumus bankas, administratīvajos  un citu veida procesos. Kopš 2018.gada vada dažāda līmeņa Lean apmācības.
 

Mācību grafiks

1 diena klātienē, plkst. 9.00 - 16.30
2 dienas tiešsaistē, plkst. 9.00 - 1.00
Ilgums - 2 nedēļas (32 akad. stundas)
+ praktiskie darbi