Profesionālās pilnveides programma sniegs Jums pamatzināšanas un praktiskas iemaņas IT projektu izstrādē un plānošanā.

Programmas apguves laikā Jūs pielietosiet klasiskās un biznesa projektu vadīšanas metodes, jaunākos IT instrumentus un Agile domāšanas veidu. Papildināsiet savas zināšanas par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem un to vadīšanu. Kā arī attīstīsiet prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai biznesā. 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta gan iesācējiem IT jomā, gan tiem, kuri darbojas nozarē ilgāku laiku un vēlas gūt izpratni par IT projektiem, projekta sākumu un tā īstenošanu, kā arī vadītājiem, kuri strādā IT un citos sektoros, IT cilvēku resursu vadītājiem un citu nozaru pārstāvjiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas IT projektu vadībā. 

Tēmas

 • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums, IT rīki. 
 • Agile īstenošana: Agile vides izveide. 
 • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē. 
 • Biznesa WEB projektu uzsākšana un plānošana ar IT rīkiem. 
 • Biznesa WEB projektu plānošana ar IT instrumentiem. 
 • WEB projektu biznesa digitalizēšana. 
 • Biznesa WEB projekti un projektu bizness. 
 • Projekta dzīves cikli. 
 • Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai. 

Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – praktiķi IT nozarē un Latvijas Universitātes docētāji. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā.   

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Teorija tiešsaistē - 61 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi). 

Praktiskie darbi tiešsaistē - 99 stundas (no tām 55 stundas patstāvīgi). 

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484