Uzzini par iespēju apmācīt darbiniekus izmantojot ERAF fondu līdzfinansējumu -> Saņemt piedāvājumu

Mācību programma sniegs pamatzināšanas un praktiskas iemaņas IT projektu izstrādē un plānošanā.

Programmas apguves laikā dalībnieki pielietos klasiskās un biznesa projektu vadīšanas metodes, jaunākos IT instrumentus un Agile domāšanas veidu. Mācību ietvaros tiks papildinātas zināšanas par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem un to vadīšanu. Kā arī tiks attīstītas prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai biznesā. 

 Kam paredzēta programma

Programma paredzēta gan iesācējiem IT jomā, gan tiem, kuri darbojas nozarē ilgāku laiku un vēlas gūt izpratni par IT projektiem, projekta sākumu un tā īstenošanu, kā arī vadītājiem, kuri strādā IT un citos sektoros, IT cilvēku resursu vadītājiem un citu nozaru pārstāvjiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas IT projektu vadībā. 

 Tēmas

  • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums, IT rīki. 
  • Agile īstenošana: Agile vides izveide. 
  • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē. 
  • Biznesa WEB projektu uzsākšana un plānošana ar IT rīkiem. 
  • Biznesa WEB projektu plānošana ar IT instrumentiem. 
  • WEB projektu biznesa digitalizēšana. 
  • Biznesa WEB projekti un projektu bizness. 
  • Projekta dzīves cikli. 
  • Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai. 

 Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – praktiķi IT nozarē un Latvijas Universitātes docētāji. 

 Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 80 akadēmiskās stundas

 Maksa par dalību apmācībās:

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 775 eiro

 

Uzzini vairāk par maksājumu iespējām un atlaidēm, kā arī saņem konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484