Digitālais mārketings ir kurss dalībniekiem, kuri vēlas iet līdzi laikam. Kurss palīdzēs iegūt zināšanas un prasmes digitālā mārketinga tehnoloģijās. Digitālais mārketings ir brīnišķīgs instruments, kuru dalībnieki varēs izmantot sava uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai. Kursa dalībnieki praktizēs veidot un vadīt digitālā mārketinga projektus, uzzinās par sociālo mediju mārketinga tehnoloģijām un interaktīvā mārketinga komunikācijas veidošanu.

Tiks veltīts laiks, apspriežot potenciālos riskus un drošības ievērošanu, kā arī apgūtas prasmes novērtēt efektivitātes rādītājus par mārketinga saturu.

Kurss paredzēts tiem, kuriem nav vai ir nelielas priekšzināšanas šajā jomā.

 

 

 Kam paredzēts kurss

Programma ir ļoti aktuāla jebkuram uzņēmumam un jebkurai organizācijai mūsdienu digitālajā laikmetā, bet īpaši aktuāli mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā to mārketinga budžetu ierobežotību.

Nepieciešamas datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office lietošanas pamatprasmes. 

 Tēmas

  • jēdziens digitālais mārketings

  • digitālā mārketinga īpatnības un to nozīme uzņēmuma attīstības procesā

  • digitālā mārketinga priekšrocības un trūkumi

  • riski un drošības noteikumi digitālajā vidē

  • mārketinga pētījumu tehnoloģijas

  • integrēto mārketinga komunikācija un plānošana

 Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās.  

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas mCloud līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi mārketinga jomā.  

Marta Elste, Digital Marketing Group vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google Ads kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē.  

Annija Graustiņa, sociālo mediju mārketinga stratēģe un lektore. Sociālo mediju mārketinga speciāliste ar 8 gadu pieredzi digitālajā un sociālo mediju mārketingā. Ikdienā palīdz uzņēmumiem organizēt sociālo mediju stratēģijas un kampaņas, kā arī veidot ikdienas komunikācijas saturu.  

 Grafiks

Kursa apjoms ir 80 akadēmiskās stundas

Nodarbības tiešsaistē - 32 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 48 akadēmiskās stundas 

 Maksa

Projekta ietvaros:  

  • Ar ESF 90% līdzfinansējumu - 36 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 360 eiro  
 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484