Vai vēlies justies droši, izmantojot digitālās tehnoloģijas ikdienā un profesionālajā dzīvē? Vai varbūt pazīsti kādu, kam šīs prasmes ir ļoti vajadzīgas? 

Ieskaties: 

  • Profesionālās pilnveides izglītības programma "Digitālās prasmes ikdienai un profesionālai izaugsmei" 

ir lieliska iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi strādātu ar datoru un tīmekli. Dalībnieki iemācīsies, kā strādāt ar diskiem un mapēm, uzstādīt jaunas programmas, izmantot sociālos tīklus, darboties ar Google rīkiem, izmantot elektronisko parakstu un citus noderīgus rīkus. Turklāt kursā tiks apskatīta tēma par tiešsaistes iepirkšanos un bankām, kas palīdzēs dalībniekiem pārvaldīt savus finanšu līdzekļus droši un efektīvi.

Šis kurss ir ideāls gan tiem, kas tikai sāk iepazīties ar datoriem, gan arī tiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas un uzlabot prasmes darbam ar datoru un tīmekli. Pēc šī kursa dalībnieki būs gatavi strādāt ar datoru un izmantot tā funkcijas, kā arī jutīsies droši un informēti, lai izvairītos no noziedzīgām darbībām tīmeklī. 

Formāts: klātienē Rīgā, Aspazijas bulv. 5 

Cena: 56,30 EUR (ar 90% ESF līdzfinansējumu) 

Apjoms: 160 ak. stundas (3-4 mēneši) 

Pieteikties: https://www.vumc.lu.lv/jaunas-programmas/digitalas-prasmes/digitalas-prasmes-ikdienai-un-profesionalai-izaugsmei/ 

 
  • Kurss "Digitālo tehnoloģiju droša lietošana ikdienā" 

ir ideāls tiem, kas vēlas uzzināt vairāk par drošību un aizsardzību tiešsaistē. Šis kurss palīdzēs jums apgūt prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai izvairītos no noziedzīgām darbībām tīmeklī.

Mācību laikā dalībnieki uzzinās, kā aizsargāt savu datoru un tīklu no kaitēkļiem, kā atpazīt un novērst krāpšanas mēģinājumus, kā aizsargāt savas personas datus un kā izvairīties no identitātes zādzības. Turklāt kursā tiks apskatītas citas aktuālas tēmas, piemēram, kiberuzbrukumi, sociālie tīkli un datu drošība. Pēc šī kursa dalībnieki būs gatavi izmantot digitālās tehnoloģijas droši un ar pašpārliecinātību.

Formāts: tiešsaistē Zoom vai Teams platformā

Cena: 36 EUR (ar 90% ESF līdzfinansējumu) 

Apjoms: 80 ak. stundas (2-3 mēneši) 

Pieteikties: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4232 

 

Projekta 9. kārtā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (LU VUMC) piedāvātajām 12 profesionālās pilveides programmām vai kursiem, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālas prasmes.

  • Katrs strādājošais visa projekta laikā var mācīties 2x 
  • Iespējams pieteikties mācībām 1 izglītības programmā 
  • Vienlaikus var piedalīties 1 izglītības programmas apguvē
 

ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un uzlabotu darbaspēka kvalifikāciju darba tirgum, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.  

 

Dalīties