No 4. aprīļa sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  

Projekta 9. kārtā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (LU VUMC) piedāvātajām 12 profesionālās pilveides programmām vai kursiem, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālas prasmes.

  • Katrs strādājošais visa projekta laikā var mācīties 2x 
  • Iespējams pieteikties mācībām 1 izglītības programmā 
  • Vienlaikus var piedalīties 1 izglītības programmas apguvē

Pieteikšanās ilgs līdz 24. aprīlim tiešsaistē VIAA mājas lapā.


LU VUMC devītajā projekta kārtā piedāvā vairākas jaunas profesionālās pilnveides programmas un kursus:

 

Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. 

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta Mācības pieaugušajiem tīmekļa vietnē.


ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un uzlabotu darbaspēka kvalifikāciju darba tirgum, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.  

Dalīties