Mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtā Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) saņēma lielu mācību pieteikumu skaitu no vairāk nekā 2000 iedzīvotājiem. Šajā ES fondu mācību kārtā LU VUMC piedāvāja iedzīvotājiem 28 profesionālās pilnveides mācību programmas un trīs studiju kursus, kuros var apgūt dažādas digitālās prasmes.

“Pateicoties ES fondiem un pieaugušo izglītības projektam speciālistiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes uzzinot par aktualitātēm no nozaru ekspertiem. Kā arī Latvijas iedzīvotajiem ir iespēja apgūt jaunas digitālās prasmes, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū un palielinātu savu produktivitāti apgūstot jaunās tehnoloģijas,” uzsver LU VUMC vadītāja Irina Bausova.

No iepriekšējās projektu kārtas klausītāji pozitīvi novērtēja profesionālās pilnveides programmu Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai digitālajā vidē. Sestajā projekta kārtā pieteikumu programmai divkāršojās.

Šajā kārtā populārākās profesionālās pilnveides programmas ir Digitālais mārketings un biznesa digitalizācija, Digitālā mārketinga tehnoloģijas, Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai digitālajā vidē, Ievads Java programmēšanā, Ievads programmatūras testēšanā QT1, Tīmekļa vietņu dizains, izstrāde, SEO un digitālā komunikācija (e-pasti, SMS, soc. tīkli), Datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel, Biznesa analītika ar Power BI.

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām aizpildīt anketu vai sekot projekta jaunumiem mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. 

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. LU VUMC piedāvā digitālo prasmju attīstīšanu programmās, kuras vada LU docētāji un nozares praktiķi.

Share