Mūsdienu uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa ir Google Ads risinājumu izmantošana un uzņēmuma profils sociālajos tīklos, kuru prasmīgi vadot, var sasniegt labākos rezultātus produktu/pakalpojumu virzīšanai tirgū. Programma ir domāta tiem dalībniekiem, kuri vēlās apgūt sociālo mediju mārketingu un Google Ads tehnoloģiju pielietošanas prasmes, kā arī mārketinga komunikācijas digitālā satura veidošanas prasmes uzņēmuma/organizācijas produktu/pakalpojumu virzīšanai tirgū.

Programmas laikā Jūs apgūsiet digitālā mārketinga aktualitātes un attīstības perspektīvas, digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas specifiku un izvēles kritērijus, lai varētu pieņemt pamatotus lēmumus par uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju. Iepazīsiet un apgūsiet sociālo mediju mārketinga un Google Ads tehnoloģiju pielietošanu, kā arī digitālā satura veidošanas prasmes uzņēmuma/organizācijas mārketinga komunikācijai ar mērķauditoriju.

Mērķauditorija

Programma ir piemērota uzņēmumu mārketinga vadītājiem, MVU īpašniekiem un tiem, kas vēlas virzīt savu produktu/pakalpojumu digitālajā vidē, kā arī visiem šīs jomas interesentiem.

Tēmas

 1. Digitālā mārketinga aktualitātes  
 2. Sociālo mediju stratēģija 
 3. Satura mārketings 
 4. Facebook un Instagram reklāmas kampaņu veidošanas principi un pārdošanas tuneļi 
 5. Google meklēšanas sistēma (Google Search) 
 6. Google reklāmas konta izveide 
 7. Video Ads 
 8. Google kontekstuālais tīkls (Google Display Network (GDN)) 
 9. Google mobilā reklāma 
 10. Googles Ads risinājumu efektivitāte 
 11. Google Analytics 
 12. Retargetings 
 13. Google Ads stratēģijas un to atšķirības dažādos pārdošanas modeļos u.c. 

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, Latvijas Universitātes profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. 

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas "mCoud" līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi  mārketinga jomā. 

Marta Elste, "Digital Marketing Group" vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google AdWords kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē

Annija Graustiņa, sociālo mediju speciāliste. Ikdienā veido un uztur vairāk nekā desmit zīmolu komunikāciju sociālajos medijos un veido dažādu zīmolu, produktu un pakalpojumu reklāmas Latvijas un citu pasaules valstu auditorijām.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā. Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas.

Teorija tiešsaistē – 47 stundas (no tām 16 stundas patstāvīgi)      

Praktiskie darbi tiešsaistē - 113 stundas (no tām 64 stundas patstāvīgi)

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros: 

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro

 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro 

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484