Vēsture

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte ir lielākā Latvijas Universitātes fakultāte. Lai attīstītu aktuālu un intensīvu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, kā arī sekmētu inovāciju attīstību 2007. gada aprīlī tika izveidots Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošus seminārus un kursus dažādās jomās.

2007. gada novembrī VUMC sadarbībā ar LIAA organizēja "Biznesa ideju autoru apmācību kursu" studentiem par inovatīvu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības attīstību. Kursu tiešais mērķis - sniegt inovatīvu biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī motivēt tos pilnveidot idejas līdz pilnvērtīgiem mārketinga un biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.