Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Svinīgi noslēdzas profesionālās pilnveides programma „Praktiskā projektu vadība”
Irina Bausova, Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktors
09.06.2014.

Noslēdzas profesionālās pilnveides programma „Praktiskā projektu vadība” . Klausītāji nokārtojot eksāmenu, un saņemot valsts atzīto sertifikātu , ļoti pozitīvi atsaucas par programmā iegūto zināšanu un prasmju kopumu.

Programmas  absolvente  Konstancija Miļevska, kura attīstīja savu karjeru no programmētājas līdz IT projektu vadītājai,  dalījās ar savu pieredzi ar absolventiem par programmā iegūto zināšanu izmantošanu  savas karjeras attīstībā:

„Strādājot par IT Projektu vadītāju, "Praktiskā projektu vadīšana" kursā iegūtās zināšanaa izmantoju ikdienas darbā,  piedāvājot uzņēmuma vadībai idejas un ierosinājumus komandas darba efektivitātes uzlabošanai.

Pusgadu laikā bija vienlaicīgi jāīsteno 5 projekti . Kā lielāku panākumu varu nosaukt jauna IT produkta ieviešanu uzņēmuma darba paplašināšanai ārzemēs.

Pēc programmas apgūšanas radās vēlme iegūt PMP sertifikātu, iet mācīties un paaugstināt savu profesionalitāti iegūstot maģistra grādu Projektu vadībā pie profesores Žanetes Ilmetes. Ja tas neizdosies tuvākajā laikā, domāju , atsvaidzināt zināšanas, apmeklējot  kursus no jauna un uzzināt jaunumus projektu vadīšanas sfērā. Man  arī  ir interese par  multiprojektu vadīšanu.

Tas būtu īsumā par manu darbu. Uzskatu, ka Žanetes Ilmetes kursu apmeklējums  veicināja manus un mūsu komandas sasniegumus profesionālajā jomā”

Grupa uzdeva  Konstancijai    jautājumus,  kā viņa reāli ievieš projektu vadības praksi savā darbā. Programmas absolventiem bija  arī jautājumi par zināšanu reālo izmantošanu  konkrētā uzņēmumā ietvaros.

Grupa sirsnīgi  pateicās  programmas pasniedzējām Silvijai Bruņai, Daigai Āboltiņai un Žanetai Ilmetei par kursu augsto profesionālo līmeni, sapratni, spēju paskatīties uz lietām no reāla skatupunkta  un … humoru izjutu  , kas palīdzēja grūtas lietas padarīt interesantas.

Tikšanas noslēgumā absolventi dalījās ar saviem iespaidiem par praktisko projektu vadību.

"Liels paldies!

Man patika programmas kurss un es ļoti atzinīgi vērtēju pasniedzēju prasmes un kompetences.’’

Ludmila Petrovska

‘’Saņēmu no kursiem to, ko biju iedomājies un gaidījis, un augstā kvalitātē.’’

Aigars Cauro

"Kurss ""Praktiskā projektu vadība"" ir labs kvalitatīvu - teorētisko un praktisko zināšanu iegūšanas/atsvaidzināšanas veids, praktiķiem un tiem, kas savu profesionālo nākotni vēlas saistīt ar projektu vadību. Praktiski grupās izstrādātais projekts, prezentāciju materiāli un apgūta MS Project programma būs noderīga ik vienam projektu vadītājam un projekta vadīšanas grupā iesaistītam dalībniekam. "

Jana Lipska

" Es ieguvu priekšstatu par projektu vadību kopumā, bija iespēja pašam iziet cauri projekta visām fāzēm un saprast cik laikietilpīgi tas ir un kādām ir jābūt zināšanām, lai vispār kaut kam ķertos klāt. Bija iespēja pastrādāt komandā. Paldies, ka sniedzāt man iespēju saprast, kas ir projektu vadība un cik darbietilpīga tā ir. Uzzināju loti daudz jaunas informācijas un ieguvu arī  praktisko pieredzi. "

Lauris Tralmaks