Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Svinīgi noslēgusies profesionālās pilnveides programma „Finanšu vadība”
Zanda Nīlendere
12.07.2017.

21. jūnijā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrā svinīgi tika izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību – 13 klausītājiem, kas apguvuši programmu “Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem uzņēmumiem”. Programmu absolventu vidū ir uzņēmumu direktori, valdes locekļi, finanšu analītiķi un ministriju pārstāvji, kuri atzina, ka mācīšanās sagādājusi pozitīvas emocijas.

Programmas absolvents: "Manuprāt, pats vērtīgākais šajā kursā bija ieskats finanšu plānošanā, budžetēšanā un finanšu pārskatu analīzē. Ikdienā nodarbojos ar grāmatvedības kārtošanu, t.i., grāmatojumu veikšanu, algu aprēķiniem un finanšu atskaišu sniegšanu VID, tāpēc kurss man sniedza daudz plašāku skatījumu uz finanšu pārvaldību mazā un vidējā uzņēmumā. Pēc kursa apgūšanas nebaidos no datu analīzes un to interpretācijas, un turpmāk  ikdienas darbā pielietošu budžetēšanas un naudas plūsmas sastādīšanas zināšanas. Noteikti izmantošu sava uzņēmuma finanšu rādītājus, lai pēc apgūtajām metodēm analizētu uzņēmuma stāvokli un iesniegtu vadībai risinājumus uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanai.”

Savukārt vēl kāds klausītājs atzina: “Kusā ieguvu padziļinātas zināšanas par finansēm, plānošanu un pārskatiem, kā arī noderīgus teorētiskos un praktiskos materiālus. Turpmāk man būs iespēja precīzāk interpretēt dažādus pārskatus, piemēram, naudas plūsmas, peļņas vai zaudējumu pārskatu. Savukārt zināšanas par izmaksu plānošanu (ražošana, administrācija, pārdošana, krājumi) ļaus daudz efektīvāk plānot sava uzņēmuma finanses.”

Absolventi sirsnīgi  pateicās  programmas pasniedzējai prof. Svetlanai Saksonovai par programmas profesionālo līmeni, sapratni, spēju paskatīties uz lietām no reāla skatupunkta  un humoru izjūtu, kas palīdzēja grūtas lietas padarīt interesantas. Programmas absolventi ir gandarīti par apgūtajām zināšanām un to, cik vērtīgas ir jaunās prasmes ikdienas darbā.