Programma ir paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām, kuri vēlas iepazīties ar programmatūras testēšanas iespējām un to pielietojumu. Programmatūras testēšanas programma ietver sevī manuālās testēšanas un automatizētās testēšanas prasmju apguvi, sniedz izpratni par testētāja profesiju, pienākumiem un uzdevumiem. Kā arī kādēļ testēšana ir nepieciešama programmatūras izstrādes gaitā. Programmas mērķis ir iemācīt Jums izpildīt pamata uzdevumus: analizēt dokumentāciju, uzdot nepieciešamos jautājumus biznesa analītiķiem, izveidot testa piemērus, testēt un noformēt atrastās kļūdas programmā, kā arī sastādīt vienkāršus SQL pieprasījumus. Programma paredz arī zināšanas programmēšanas pamatos, kā rezultātā programmas dalībnieks varēs izstrādāt nelielus automatizācijas projektus web testēšanā.

Mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām, kuri vēlas iepazīties ar programmatūras testēšanas iespējām un to pielietojumu.

Tēmas

 1. Iepazīšanās ar IT un testēšanu 
 2. Testa līmeņi un tipi 
 3. SDLC un TDLC 
 4. Specifikācija 
 5. Testu plānošana 
 6. Kļūdas 
 7. Mobilā testēšana 
 8. Izpētes testēšana un mājas lapas arhitektūra 
 9. Datu bāzes 
 10. LinkedIn, sociālie tīkli un intervija 
 11. Ievads Web(Tīmekļa) un REST 
 12. Ievads HTML,CSS, Java Script 
 13. Ievads GIT un Java 
 14. Ievads automatizācijā un Java klasēs 
 15. Gradle, Maven and bibliotēkas 
 16. Selenium IDE 
 17. Testēšanas satvars (framework) - WebDriver   
 18. POM un Lokators 
 19. Programmatūras satvars (framework) - Cucumber  
 20. Web projekts un arhitektūra 
 21. Selenide 
 22. Gala projekts  un Demo versija 

Pasniedzēji

Svens Krūmiņš, kā testa speciālists un kvalitātes nodrošināšanas inženieris strādājis tādos uzņēmumos, kā If P&C Insurance, Evolution Gaming, Tele2 un Addendum Solutions. Svens vada lekcijas par kvalitātes nodrošināšu un palīdz klausītājiem attīstīt nepieciešamās iemaņas kvalitātes nodrošināšanai.  

Konstantīns Tarasjuks ir ar ievērojamu programmatūras testētāja pieredzi. Beidzis Dērbijas Universitāti (Lielbritānija), strādājis kā testēšanas speciālists un komandu vadītājs dažādos uzņēmumos. Pasniedz QA kursus par manuālo testēšanu, testēšanas automatizāciju (Selenium/Selenide, Cucumber, Java) un advancēto testēšanas automatizāciju (REST, SOAP, SQL, Appium u.c.).

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Mācību stundu sadalījums – klātiene 96 h, tālmācība - 64 h.

Teorētiskā daļa – 48 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 112 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 51 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 512 EUR

Parastā cena: 775 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties