Apmācības procesā Jums tiks sniegtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmuma veidošanā un tā likumīgas un efektīvas darbības organizēšanā. Šī programma iemācīs arī radīt jaunu, konkurētspējīgu produktu, organizēt tā pārdošanu, īstenot dzīvotspējīgu biznesa ieceri, kā arī uzsākt uzņēmējdarbību reālajā praksē vai pilnveidot eksistējoša uzņēmuma aktivitātes. 

Mērķauditorija

Šī izglītības programma ir domāta tiem, kuri vēlas iegūt zināšanās par konkurētspējīga produkta veidošanu, pārdošanu un dzīvotspējīgas biznesa ieceres īstenošanu, kā arī uzsākt uzņēmējdarbību reālajā praksē vai pilnveidot eksistējoša uzņēmuma aktivitātes.

Tēmas

  1. Uzņēmējdarbības uzsākšana 
  2. Uzņēmuma organizatoriskā darbība 
  3. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana 
  4. Mārketings un tirgus izpēte 
  5. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija 
  6. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji 
  7. Produkta (preces/pakalpojuma) veidošana 
  8. Produkta ieviešana tirgū 
  9. Produkta virzība tirgū 
  10. Produkta pārdošana un klientu apkalpošana u.c. 

Pasniedzēji

Mg.oec. Larisa Bule ir ar ilggadēju pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu. Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā. 

Mg.oec. Līga Leitāne, lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma”, “Uzņēmējdarbības finansēšana”. 

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma Triple A GmbH treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors. 

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas Berg Research īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā, moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Mācību stundu sadalījums – klātiene 128 h, tālmācība - 32 h.

Teorētiskā daļa – 74 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 86 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties