Programma paredzēta interesantiem, kuri nesen sākuši vadīt vai plāno sākt vadīt struktūrvienību, plāno iesaistīties uzņēmējdarbībā, uzlabot uzņēmējdarbības efektivitāti un uzlabot vadīšanas prasmes. Ja Jums ir vēlme attīstīt savas iemaņas organizācijas, komandas vadībā un izprast dažādus vadīšanas aspektus, Jūs esat laipni aicināti pieteikties programmā “Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati”.

Mērķauditorija

Programma paredzēta interesantiem, kuri nesen sākuši vadīt vai plāno sākt vadīt struktūrvienību, plāno iesaistīties uzņēmējdarbībā, uzlabot uzņēmējdarbības efektivitāti un uzlabot vadīšanas prasmes.

Tēmas

 1. Vadības pamati un organizācija 
 2. Organizāciju veidi 
 3. Organizāciju vadība 
 4. Vadības efektivitāte 
 5. Vadības īpatnības dažādās jomās un nozarēs 
 6. Attiecības starp organizāciju un vidi 
 7. Komunikācija un lēmumu pieņemšana organizācijā 
 8. Komunikācijas nozīme vadītāja darbā 
 9. Organizācijas kultūras ietekme uz iekšējo komunikāciju un lēmumu pieņemšanu 
 10. Plānošanas pamati, jēdziens 
 11. Organizācijas mērķu noteikšana 
 12. Budžets kā plānošanas instruments 
 13. Organizācijas stratēģiskā plānošana 
 14. Biznesa stratēģiskā plānošana 
 15. Funkcionālas stratēģijas plānošana 
 16. Pilnvaru piešķiršana un atbildības pakāpes noteikšana 
 17. Organizāciju centralizācija un decentralizācija 
 18. Motivācija un kontrole 
 19. Motivēšanas praktiskā pielietošana 
 20. Organizācijas kontrole un stratēģiskā kontrole 
 21. Kontroles efektivitāte 
 22. Vadītājs, vara, iedarbība, autoritāte 
 23. Vadīšana konflikta, pārmainu, stresa situācijā 
 24. Pārmaiņu vadība

Pasniedzēji

Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls. Ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A.Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV. 

Mg.oec. Viesturs Brālis ir ilggadīgs komunikācijas, saskarsmes, pārdošanas un komandas vadības semināru pasniedzējs, konsultants. Vairāk kā 15 publikāciju autors par organizāciju kultūru, pārmaiņu vadību, zināšanu menedžmentu, klientu apkalpošanu un citām tēmām. Plaša pieredze apmācību jomā kopš 2000. gada. Strādājis par TNT klientu apkalpošanas daļas vadītāju, Nordea bankas apmācības vadītāju, SIA NELSS CMT Mācību centra vadītāju u.c. Ir bijis AS Latvijas Krājbanka klientu darījumu vadītājs, sniedzis apmācības pakalpojumus AS BTA, AS Hipotēku un Zemes banka. Patlaban ir programmētājs SIA Latvijas Mobilais Telefons. 

Mg.sc.pol. Vitālijs Šveisbergs lieliski pārzina uzņēmuma vadības sistēmas un sniedz biznesa konsultācijas. Praktisko pieredzi gadu gaitā ieguvis vadošos amatos tādos uzņēmumos kā Vadības konsultācijas SIA, Poliprodest LTD, Dores Engineering. 

Mg.sc.admin. Daniēls Godiņš ir praktizējošs personīgās un komandu attīstības treneris/koučs, programmau direktors un treneris "Sense of Team", sertificēts DiSC treneris un “Five Behaviors of a Cohesive Team” konsultants. Daniēls ir profesionāls koučs (Baltic Coaching Centre, Case Western Reserve University), ieguvis MBA uzņēmumu vadībā un bakalaura grādu sociālajās zinātnēs.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  55 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 105 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties