Projektu vadītājam būtiski prasmīgi ieviest un izmantot jaunākās un piemērotākās projektu vadīšanas metodes, kas nodrošina efektīvāko plānošanas un realizācijas procesu. Programmas dalībnieki apgūs jaunākos rīkus, kas nodrošinās visefektīvāko projektu plānošanas un īstenošanas procesu, izmantojot jaunākās projektu vadīšanas metodes un Agile domāšanas veidu.

Iegūstiet padziļinātas zināšanas un praktiski pielietojamas prasmes projektu vadīšanā, kas Jums noderēs gan esošajā darbā, gan pavērs jaunas karjeras iespējas. Programmas laikā Jūs apgūsiet jaunākos un dažādām darbības nozarēm piemērotākos projektu vadīšanas aspektus, kas nodrošinās vispiemērotāko un visefektīvāko projektu plānošanas un realizācijas procesu, kā arī spēju veicināt projekta panākumus un izdošanos, izmantojot jaunākās projektu vadīšanas metodes un modernākos IT instrumentus, kā arī projektu vadīšanu ar Agile domāšanas veidu.

 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta projektu vadītājiem, projektu komandas darbiniekiem, struktūrvienību vadītājiem, valsts pārvades un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.

Tēmas

 • Projektu vadīšanas procesa digitalizēšana.
 • Projekta īstenošanas process.
 • Projekta noslēguma un uzraudzības process.
 • Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai.
 • Agile īstenošana: Agile vides izveide.
 • Projekti un to digitalizēšana.
 • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē.
 • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums.
 • Projekta plānošanas process. 

Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – praktiķi un Latvijas Universitātes docētāji.

Grafiks

Klausītājiem ir iespēja izvēlēties piedalīties mācību norisē vakara grupā (Mācības notiks 1-2 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45) vai dienas grupā (Mācības notiks 1-2 reizi nedēļā, darba dienās no plkst. 14.00 - 17.45) 

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 64 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 96 stundas (no tām 50 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika – 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484