Programmas mērķis ir nodrošināt izglītojamos ar zināšanām par projekta vadības metodēm un izvēlēties piemērotākās, izpratnes un pielietojuma līmenī sniegt teorētiskas un praktiskas iemaņas biznesa projektu izstrādē un plānošanā digitālajā vidē, pielietojot jaunākos IT instrumentus.

Balstoties uz labāku indivīdu vajadzību, mijiedarbības un komunikācijas stilu praktisku izpratni, aktualizēt un pilnveidot izglītojamo spējas apzināties komandas resursus, izvēlēties atbilstošas vadības un motivēšanas metodes un veiksmīgi vadīt  komandu darbu. 

Kam paredzēta programma

Visi interesenti, kam ir saistoša biznesa vide un vēlme pilnveidot savas komandas vadīšanas prasmes. 

Tēmas

  • Biznesa  projekti. 
  • Biznesa projektu uzsākšana un plānošana ar IT rīkiem.  
  • Pašvērtējums un digitālo rīku izmantošana  savu prasmju novērtēšanā.  
  • Vadītāju personības pilnveidošana. 
  • Organizācijas veidošana, tās vērtības un lēmumu pieņemšana   
  • Digitālo prasmju izmantošana komunikācijai komandā un organizācijā. 
  • Komandas veidošana. 

Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi, biznesa un komandas vadīšanas treneri un praktiķi.

Grafiks

Mācības notiks 1-2 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45. 

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Teorija tiešsaistē - 63 stundas (no tām 29 stundas patstāvīgi). 

Praktiskie darbi tiešsaistē - 97 stundas (no tām 49 stundas patstāvīgi). 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros: 

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40 eiro
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro

Ārpus projekta laika - 680 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484