C# ir daudzpusīga programmēšanas valoda, kas ir pamatā vairākām Microsoft platformām ar kuru palīdzību var paveikt  visdažādākās lietas, sākot no mājas lapu, mobilo aplikāciju izstrādes, beidzot ar datorspēļu izveidi, datu bāzu savienošanu un pat mākslīgā intelekta izstrādāšanu. Izmantojot lielu daļu jau iegūto C# valodas zināšanas, Jūs varēsiet viegli iemācīties  C, C++ un Java programmēšanu valodas. Šīs programmas C# pamatvērtība ir praktiskumā, kur teorija ir kā blakus līdzeklis, lai veiktu praktiskus uzdevumus azartiska profesionāla vadībā.

Programmā dalībnieki apgūs zināšanas, izpratīs objektorientētas programmēšanas pamatus, iepazīsies ar C# datu struktūru, kā arī  attīstīs prasmes risināt uzdevumus, pratīs izmantot šīs programmēšanas valodas sintaksi, analizēt prasības un  izvēlēties  pieejamos C# valodas instrumentus. Mērķis ir iemācīt gan programmēt C# valodā, gan palīdzēt ieskatīties sevī un saprast - vai programmētāja profesija ir tā, kurā Jūs saskatāt sevi perspektīvē. C#  valodas apguve dod labu starta pozīcija, lai izaugtu par kvalificētu programmatūras izstrādātāju. C# programmēšanas valoda ir piektā populārākā valoda pasaulē un tajā ir daudz darba vakanču gan Latvijā, gan ārzemēs un, kas nav mazsvarīgi - programmētāja profesija ir ļoti labi atalgota ar plašām attīstības iespējām. 

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt programmēšanas pamatus C# valodā profesionāla pasniedzēja - praktiķa vadībā un pārkvalificēties uz IT nozari.
Apzinoties to, ka iesācējam var trūkt gan tehnisku zināšanu, gan arī reāla priekštata izpratne  par to kā programmēt, kā noris programmētāja darbs un kādas papildus zināšanas ir nepieciešamas, šī programma iesācējam sniegs zināšanas ne tikai par C# programmēšans valodu, bet  arī plašāku priekšstatu par to, ko nozīmē būt C# prgrammētājam.

Tēmas

 • Ievads IT nozarē un izstrādes vides uzstādīšana darbam. Koda versiju kontrole.
 • Primitīvie datu tipi, operatori, darbības ar konsoli.
 • Klases, objekti un funkcijas.
 • Koda zarošanās.
 • Masīvi, cikli.
 • Tvērums (scope).
 • Testēšanas pamati un vienības testu veidošana.
 • Izņēmumi.
 • Obligātais skaitītājs, saskarne (interface).
 • Mantošanās, pārrakstāmās metodes.

Digitālie rīki

Visual Studio, Git, Github un XUnit ietvars

Pasniedzējs

C# programmas pasniedzējs ir Artis Vilciņš, kas ir azartisks nozares speciālists, vairāk kā četru gadu profesionālo darba pieredzi dažādos lielos projektos. Arī Arta IT karjera sākās pēc kursu beigšanas un, pateicoties nemitīgai sevis pilnveidošanai gan teorētiskā un praktiskā ziņā, Arta izaugsme ir sasniegusi līmeni, ka var nodot savas zināšanas tiem, kas ir izvēles priekšā - saistīt savu karjeru ar IT vai nē. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

 • Teorētiskā daļa - 24 akadēmiskās stundas.
 • Praktiskā daļa - 136 akadēmiskās stundas.

Nodarbības tiešsaistē - 48 akadēmiskās stundas.

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 112 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 3 mēneši.

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484