Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Praktiskais mārketings
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.07.2018

Programmas anotācija:

Programma sniedz zināšanas par mārketinga nozīmi biznesā, mārketinga instrumentiem un kanāliem, praktisko pielietojumu uzņēmuma pārdošanas rezultātu uzlabošanā

Ieguvumi (rezultāts):

Programmas beidzēji spēj:

 • sagatavot uzņēmuma mārketinga plānu;
 • veikt dažādus mārketinga pētījumus: pircēju/klientu aptauju, novērošanu, ekspertu aptaujas, padziļinātas intervijas u.c.;
 • plānot uzņēmuma produktu virzīšanu tirgū;
 • veikt tirgus segmentēšanu un noteikt uzņēmuma mērķtirgus;
 • sagatavot un pamatot uzņēmuma mārketinga budžetu;
 • sagatavot un pamatot uzņēmuma mārketinga komunikācijas aktivitāšu plānu un budžetu;
 • vērtēt uzņēmuma mārketinga komunikācijas aktivitāšu rezultātus un finanšu atdevi;
 • plānot mārketinga komunikācijas interneta vidē, t.sk. sociālajos tīklos.

Pasniedzēji:

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asoc.prof. Anda Batraga, lektore Jeļena Šalkovska, lektore Andžela Veselova, prof. Biruta Sloka.

LU lektore Laila Stabulniece lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos „Mārketings I”, „Mārketings II”, „Tirgvedība”, „Patērētāju uzvedība”, „Mārketinga stratēģiskā plānošana”, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga metožu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātnisku publikāciju autore par mārketinga aktuālajiem jautājumiem.

Vieslektori:

Inga Muižniece
Inga Muižniece ir Latvijas Universitātes VUMC profesionālās pilnveides programmas “Praktiskais mārketings” un "Praktisko pārdošanas prasmju attīstība" vieslektore. Viņai ir 18 gadu pieredze klientu apkalpošanā, sākot ar zvanu centra operatores amatu līdz pat SIA “Lattelecom” 1188 starptautiskā uzziņu dienesta vadītājas amatam. Inga Muižniece ir izveidojusi zvanu centrus  sekojošos uzņēmumos - “Telemedia”, “Gross Auto” un "Lindorff Oy Latvijas filiāle”. 2013. gadā izveidoja un joprojām veiksmīgi vada savu uzņēmumu “Sonido”, kas nodrošina 24/7 klientu apkalpošanas servisu latviešu, krievu un angļu valodā.

Programmas saturs:

Mārketinga pamati (32. ak.st.):

 • Mārketinga būtība;
 • Tirgus analīze;
 • Produkti un pakalpojumi;
 • Cenu veidošana;
 • Produktu izplatīšanas kanāli;
 • Mārketinga komunikācijas;
 • Mārketinga plāna izstrāde.

Mārketinga pētījumi (32 ak.st.):

 • Mārketinga pētījumu pamata jautājumi;
 • Mārketinga pētījumos iegūto datu apstrāde un analīze;
 • Interneta un datorprogrammu izmantošana mārketinga pētījumos.

Mārketinga komunikācijas pārdošanas procesā (32 ak.st.):

 • Virzība, mārketinga komunikāciju process un sistēma;
 • Reklāma;
 • Pārdošanas stimulēšana;
 • Sabiedriskās attiecības;
 • Tiešā pārdošana;
 • Integrētās mārketinga komunikācijas;
 • Komunikācijas plāna izstrāde.

Interneta mārketings un komunikācija (32 ak.st.):

 • Internets kā mārketinga darbības vide;
 • Mārketinga pētījumi internetā;
 • Interneta projektu veidošana un vadīšana;
 • Interneta veikalu veidošana un funkcionēšana;
 • Interaktīvās mārketinga komunikācijas.

Patērētāju uzvedība un tās nozīme mārketinga lēmumos (16 ak.st.):

 • Patērētāju uzvedības koncepcija mārketingā;
 • Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa posmi;
 • Patērētāju individuālās atšķirības;
 • Apkārtējās vides faktoru ietekme.

Zīmola veidošanas pamati (15 ak.st.):

 • Zīmola būtība;
 • Zīmola veidošana;
 • Zīmola pozicionēšana un vērtību noteikšana;
 • Zīmola identitāte, individualitāte;
 • Zīmolvedība.

Noslēguma pārbaudījums (1 ak.st.)

Grafiks:

Plānotais programmas norises laiks no 2018.gada 17. septembra līdz 2019.gada 22.janvārim

Divreiz nedēļā otrdienu un ceturtdienu vakaros plkst. 18.15 - 21.45.

Maksa:

590.00 EUR

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790; 29171728