Ar šīs programmas palīdzību Jūs iegūsiet praktiskas iemaņas organizācijas darba nodrošināšanai tiešsaistē un tam nepieciešamās vides izveidei. Jūs spēsiet nodrošināt semināru, darbnīcu un konsultāciju izstrādi un vadīšanu tiešsaistē, izmantojot modernākos IT rīkus. 

Mērķauditorija

Ja interesējaties par šobrīd tik aktuālo tēmu – tehnoloģiju izmantošanu saziņai un attālinātai sadarbībai, tad Jums noderēs prasmes un zināšanas, ko apgūsiet profesionālās pilnveides izglītības programmā “Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē”. 

Tēmas

  1. Organizācijas darba nodrošināšana. 
  2. Digitālās tiešsaites darba kultūra. 
  3. Lēmumu pieņemšana tiešsaitē.
  4. Jaunākie tiešsaites rīki. 
  5. Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaitē. 
  6. Tehniskais nodrošinājums un rīki darbam tiešsaitē. 
  7. Attālināto apmācību un darbnīcu struktūra, rīki.
  8. Konsultācijas tiešsaitē. 
  9. Lēmumu pieņemšana tiešsaitē, izmantojot IT rīkus.

Pasniedzēji

Mg.Sc.proj.mgmt. Silvija Bruņa ir projektu vadīšanas jomas eksperte, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle, vadījusi LU BVEF Projektu vadīšanas zinātnisko insitūtu, Ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē, plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā Vācija, Igaunijā, Dānijā, Francijā, Somijā un ASV būvniecības un IT jomā.  

Artūrs Gedvillo ir pieredzējis projektu vadīšanas konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi darbā ar biznesa procesu diagnostiku, optimizāciju un dažādu automatizācijas rīku un programmatūras ieviešanu. Sertificēts vairākās projektu vadības metodoloģijās, kā arī biznesa vadības programmatūru ieviešanā. Artūrs ir uzkrājis pieredzi gan piegādātāja, gan pasūtītāja pusē, nodarbojoties ar programmatūras izstrādi, prasību analīzi, konsultēšanu, kā arī projektu un pārmaiņu vadību. Projektu ietvaros ir darbojies ražošanā, noliktavu pārvaldībā, mazumtirdzniecībā, loģistikā, pārdošanā, zobārstniecībā u.c. biznesa jomās. 

Miks Veltmanis koncentrējas uz digitālās amatniecības un Agile pieejas izpratni, ieviešanu un popularizēšanu izstrādes komandās un organizācijās. Mikam ir pieredze ar starptautisku komandu, kā arī ar hibrīda un vienuviet esošu komandu vadīšanu, trenēšanu un konsultēšanu. Miks labi orientējas tādās industrijās kā IT, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, mazumtirdzniecība, banku sfēra, loģistika. Viņš ir bijis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecākais investīciju projektu vadītājs un ir uzkrājis darba pieredzi projektu vadībā un web izstrādē Dānijā. 

Jānis Lāma ir Agile projektu vadības pieejas treneris un konsultants ar ievērojamu pieredzi klātienes un attālinātu apmācību un darbnīcu vadīšanā. Pilnveidojis savas zināšanas un uzkrājis praktisko pieredzi dažādos lielos uzņēmumos Baltijā un Zviedrijā. Pastāvīgi attīstot savas teorētiskās zināšanas, ieguvis vairākus un dažādus sertifikātus saistības ar efektīviem individuālā, komandu, līderu un visas organizācijas darba un procesa uzlabojumiem. 

Grafiks

Mācības notiks otrdienās un ceturtdienās no 12.01.20201. līdz 20.05.2021. no plkst. 18.00 līdz 21.45 tiešsaistē. 

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Programmas ilgums - 3 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties