Programma paredzēta iesācējiem, kuri vēlas iepazīties ar programmēšanas valodas JAVA pamatiem. Programmas mērķis ir iemācīt Jums brīvi izprast Java valodas konstrukcijas, iepazīstināt ar datu struktūru, valodas sintaksi, programmēšanas sistēmu darbības principiem un funkcijām. Programmā paredzēts arī apgūt Agile Web Development, kas ir pamats aplikāciju izstrādāšanai Java programmēšanas valodā, kurā apgūsiet arhitektūras risinājumus, bibliotēkas, kā arī instrumentus, ko katru dienu izmanto profesionāļi web aplikāciju izstrādāšanā. Programmas rezultātā Jūs tiksiet sagatavots programmētāja palīga amatam.

Mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām, kuri vēlas iepazīties ar programmēšanas valodas JAVA pamatiem.

Tēmas

 1. Ievads programmatūras izstrādē. Ievads Java platformā.  
 2. Datu veidi. Matemātiskās operācijas. Konsoles I /O.  
 3. Metodes. Klases un objekti.  
 4. Sazarošanās operatori. Izvēles operators.   
 5. Objekti atmiņā.  
 6. Cikla operatori.  
 7. Masīvi.  
 8. Klases hierarhija. Interfeiss.  
 9. Kolekcijas.  
 10. Izņēmumi.  
 11. Kodu testēšana.  
 12. Tīra koda principi (Clean code). Refactorings.  
 13. Versiju kontroles sistēmas.  
 14. Single Responsibility Principle. Refaktorēšana.  
 15. Maven/Gradle rīki. Testēšanas bibliotēkas jUnit un Mockito.  
 16. Dizaina modelis Inversion of Control, Dependency Injection.  
 17. Spring Framework, Dependency Injection (MVC).  
 18. Strukturētā vaicājumu valoda (SQL), Java datu bāzes savienojums (JDBC)  aplikāciju programmēšanas interfeisā (API).  
 19. Objektu-relāciju kartēšanas (OR).  
 20. Servlet API un JSP specifikācijas.  
 21. REST API.  
 22. Mūsdienīga  projekta izstrāde, izmantojot Spring Boot.  
 23. Mūsdienu darbs ar datubāzēm.   

Pasniedzēji

Mg.sc.comp. Viktors Savoņins ir ar ievērojamu Java programmētāja un vecākā Java programmētāja praktisko pieredzi tādos uzņēmumos kā 4Finance, MeaWallet, turklāt viņš jau vairāk kā 10 gadus ir arī Java pasniedzējs. Viktors lieliski pārzina Java, Hibernate, Spring, JUnit, Gradle, Maven, Git, Java EE, Spring Boot.  

Bc.sc.comp. Mārtiņš Ceske ir vecākais Java programmētājs IT risinājumu uzņēmumā C.T.Co, darba pieredze jau vairāk kā 10 gadus saistās tieši ar Java programmēšanu. Mārtiņš ir arī JavaGuru lektors, kas sekmīgi apmāca Java zināšanās visus, kas interesējas par šo vienu no pēdējo 20 gadu vislabākajām un pieprasītākajām programmēšanas valodām.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  48 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 112 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 51 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 512 EUR

Parastā cena: 775 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034981; 67034983; 29198484

Pieteikties