Jums ir vēlme izveidot start-up komandu vai jau esat sācis realizēt savu biznesa ideju, bet vēlaties padziļināt savas zināšanas un prasmes par jaunuzņēmumu veidošanu un dzīvotspēju? Šīs programmas apguves rezultātā Jūs iegūsiet iemaņas konkurētspējīga jaunuzņēmuma veidošanā, tā likumīgas un efektīvas darbības organizēšanā, virspusīgi pielietojot modernus digitalizācijas risinājumus. Programmas gaitā Jūs uzzināsiet par konkurētspējīgu produktu veidošanu un to pozicionēšanu tirgū atbilstoši nozares specifikai. Kā arī par īstenojamo aktivitāšu efektivitātes celšanas paņēmieniem un sekojošo analīzi.

Mērķauditorija

Programma ir paredzēta visiem interesentiem, kuriem ir vēlme izveidot start-up komandu savas biznesa idejas īstenošanai vai jau ir sākuši to īstenot un vēlas padziļināt savas zināšanas un prasmes jaunuzņēmumu veidošanā.  

Tēmas

 1. Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 
 2. Zaļā ekonomika un ekonomiskās sistēmas 
 3. Uzņēmējdarbības uzsākšana 
 4. Uzņēmuma organizatoriskā darbība 
 5. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana 
 6. Mārketings un tirgus izpēte 
 7. Ievads globālas digitalizācijas procesos.  
 8. Uzņēmuma digitāla reģistrācija un sadarbība ar valsts iestādēm 
 9. Darba procesu organizēšana un vadīšana 
 10. Uzņēmuma tēls digitālajā vidē 
 11. E-komercija 
 12. Kvalitatīva digitālā satura izveide 
 13. Komunikācija ar klientiem 
 14. Produkta virzība tirgū. Produkta pārdošana un klientu apkalpošana u.c. 

Pasniedzēji

Mg.oec. Larisa Bule ir ar ilggadēju pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu. Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā. 

Dr.oec. Jeļena Šalkovska vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Mg.oec. Anžela Džafarova 

Mg.oec. Līga Leitāne, lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma”, “Uzņēmējdarbības finansēšana”. 

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas Berg Research īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā, moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā. 

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma Triple A GmbH treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Mācību stundu sadalījums - klātiene 122 h, tālmācība - 38 h.

Teorētiskā daļa –  50 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 110 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties