Profesionālās pilnveides programma sniegs Jums pamatzināšanas un praktiskas iemaņas IT projektu izstrādē un plānošanā. Programmas apguves laikā Jūs pielietosiet klasiskās un biznesa projektu vadīšanas metodes, jaunākos IT instrumentus un Agile domāšanas veidu. Papildināsiet savas zināšanas par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem un to vadīšanu. Kā arī attīstīsiet prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai biznesā.

Mērķauditorija

Programma paredzēta gan iesācējiem IT jomā, gan tiem, kuri darbojas nozarē ilgāku laiku un vēlas gūt izpratni par IT projektiem, projekta sākumu un tā īstenošanu, kā arī vadītājiem, kuri strādā IT un citos sektoros, IT cilvēku resursu vadītājiem un citu nozaru pārstāvjiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas IT projektu vadībā.

Tēmas

  1. Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums 
  2. Projekta dzīves cikli (klasiskais modelis un Agile) 
  3. Agile īstenošana: Agile vides izveide (SCRUM un Kanban) 
  4. Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē (JIRA) 
  5. Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai 
  6. Biznesa projekti un projektu bizness 
  7. Biznesa projektu uzsākšana un plānošana 
  8. Biznesa projektu plānošana ar IT instrumentiem 
  9. Projektu bizness un projektorientēta uzņēmējdarbība u.c. 

Pasniedzēji

Mg.Sc.proj.mgmt. Silvija Bruņa ir projektu vadīšanas jomas eksperte, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle, vadījusi LU BVEF Projektu vadīšanas zinātnisko institūtu, Ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē, plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā Vācija, Igaunijā, Dānijā, Francijā, Somijā un ASV būvniecības un IT jomā. 

Artūrs Gedvillo ir pieredzējis projektu vadīšanas konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi darbā ar biznesa procesu diagnostiku, optimizāciju un dažādu automatizācijas rīku un programmatūras ieviešanu. Sertificēts vairākās projektu vadības metodoloģijās, kā arī biznesa vadības programmatūru ieviešanā. Artūrs ir uzkrājis pieredzi gan piegādātāja, gan pasūtītāja pusē, nodarbojoties ar programmatūras izstrādi, prasību analīzi, konsultēšanu, kā arī projektu un pārmaiņu vadību. Projektu ietvaros ir darbojies ražošanā, noliktavu pārvaldībā, mazumtirdzniecībā, loģistikā, pārdošanā, zobārstniecībā u.c. biznesa jomās. 

Miks Veltmanis koncentrējas uz digitālās amatniecības un Agile pieejas izpratni, ieviešanu un popularizēšanu izstrādes komandās un organizācijās. Mikam ir pieredze ar starptautisku komandu, kā arī ar hibrīda un vienuviet esošu komandu vadīšanu, trenēšanu un konsultēšanu. Miks labi orientējas tādās industrijās kā IT, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, mazumtirdzniecība, banku sfēra, loģistika. Viņš ir bijis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecākais investīciju projektu vadītājs un ir uzkrājis darba pieredzi projektu vadībā un web izstrādē Dānijā. 

Jānis Lāma ir Agile projektu vadības pieejas treneris un konsultants ar ievērojamu pieredzi klātienes un attālinātu apmācību un darbnīcu vadīšanā. Pilnveidojis savas zināšanas un uzkrājis praktisko pieredzi dažādos lielos uzņēmumos Baltijā un Zviedrijā. Pastāvīgi attīstot savas teorētiskās zināšanas, ieguvis vairākus un dažādus sertifikātus saistības ar efektīviem individuālā, komandu, līderu un visas organizācijas darba un procesa uzlabojumiem. 

Bc.comp.sc. Voldemārs Hercovs-Hercbergs, eksperts IT projektu, programmu un portfeļu vadīšanā. 

Bc.comp.sc. Anna Vanaga, eksperte Jira un citu IT rīku un instrumentu pielietošanā. 

Grafiks

Mācības notiks no 18.02.2021. līdz 12.07.2021 pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 21.45 tiešsaistē. 

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  61 akadēmiskā stunda.

Praktiskā daļa – 99 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties