Programma paredzēta uzņēmumu vadītājiem, finansistiem, ekonomistiem grāmatvežiem, struktūrvienību un projektu vadītājiem. Tā sniedz iespēju pilnveidot zināšanas par uzņēmuma darbības un budžeta plānošanu.

Uzņēmumu vadītāji, finansisti, ekonomisti, grāmatveži, struktūrvienību un projektu vadītāji.

Programmas beidzēji spēj:

 • sagatavot kvalitatīvu finanšu informāciju un pieņemt efektīvus lēmumus;
 • plānot uzņēmuma darbībuünoteikt labāko uzņēmuma finansēšanas veidu;
 • plānot uzņēmuma darbību un budžetu;
 • analizēt un novērst uzņēmējdarbības riskus, izmantojot finanšu radītājus un naudas resursu aprites metodi;
 • koriģēt budžetu, mainot sastādīšanas kontrolciparus un vadlīnijas.

Ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes profesore Svetlana Saksonova

Finansista, galvenā grāmatveža darba pieredze. Vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa kursus Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses. Grāmatu „Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, „Banku darbība”, „Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

Finanšu vadība kvalitatīvo lēmumu pieņemšanai:

 • Ievads lietišķās finansēs;
 • Uzņēmuma finanšu stāvokļa atspoguļošana finanšu pārskatos;
 • Uzņēmuma finanšu rezultātu novērtēšana un to atspoguļošana finanšu pārskatos;
 • Naudas plūsmas plānošana, novērtēšana un tās atspoguļošana finanšu pārskatos;
 • Finanšu pārskatu analīze un interpretācija;
 • Pašizmaksas un peļņas noteikšana;
 • Uzņēmuma budžetu veidi, to sastādīšana un kontrole;
 • Kapitālieguldījumu projektu izvērtēšanas metodes;
 • Uzņēmumu norēķini un tirdzniecības darījumu finansēšana.

Uzņēmuma funkcionālo un finanšu budžetu plānošana, to analīze un koriģēšana:

 • Stratēģiskā un operatīvā plānošana. Budžetu veidi un plānošanas secība;
 • Funkcionālo budžetu plānošana;
 • Finanšu plānošanas mērķi, metodoloģija un metodes;
 • Finanšu budžetu plānošana;
 • SIA”ABC” funkcionālo un finanšu budžetu (PZA un naudas plūsmas) plānošana;
 • Budžeta izpildes kontrole, analīze un koriģēšana.

Uzņēmuma vērtības noteikšana un tās vadīšana:

 • Ievads;
 • NPV, IRR un uzņēmuma vērtība;
 • Apgrozāma kapitāla vadīšana tā izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai un uzņēmuma vērtības palielināšanai;
 • Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana;
 • Uzņēmumu iegādes (apvienošanās) atspoguļošana finanšu pārskatos;
 • Uzņēmumu novērtēšana, izmantojot potenciāla un portfeļa analīzi;
 • Potenciāla analīzes izmantošana uzņēmuma vērtības noteikšanā (turpinājums);
 • Praktiski gadījumi: potenciāla analīze, uzņēmuma novērtēšana, pirkšanas cena;
 • Diversificētā uzņēmuma novērtējums no dažādu ekspertu viedokļa, koncepcijas, metodes;
 • Uzņēmuma galīgās vērtības noteikšana.

Plānotais programmas norises laiks no 2019.gada 30. septembra līdz 2020.gada 4.februārim.

Divreiz nedēļā pirmdienu un trešdienu vakaros plkst. 18.15 - 21.45.

EUR 640,30

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034981; 67034983; 29198484 

Pieteikties