Šajā programmā Jūs apgūsiet finanšu lēmumu pieņemšanu finanšu vadības, biznesa vērtības noteikšanas un analīzes jomā, izmantojot Microsoft Excel rīkus. Visām aplūkotajām tēmām atradīsiet praktisku pielietojumu uzņēmuma darbībā – tas Jums ļaus samazināt izmaksas, analizēt un plānot darbību, veikt investīcijas, pētīt tirgus un analizēt darbinieku veikumu.

Mērķauditorija

Programma piemērota uzņēmumu vadītājiem, ekonomistiem, grāmatvežiem, biznesa analītiķiem un visiem interesentiem, kuri vēlas iegūt padziļinātas prasmes finanšu datu apstrādē un analīzē, kā arī lietojumprogrammā Microsoft Excel.

Tēmas

 1. Galvenie finanšu pārskati kā lēmumu pieņemšanas datu bāze  
 2. Uzņēmuma finanšu risku pārvaldība 
 3. Datu finanšu analīze un interpretēšana (MS Excel) 
 4. Ieņēmumu prognozēšana un trenda veidošana izmantojot dažādas metodes (MS Excel). Izmaksas, to grupēšana, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel) 
 5. Vadības lēmumu pieņemšana uz datu analīzes pamata (MS Excel) 
 6. Uzņēmuma budžeta mērķi, faktori un sastādīšanas metodes. Finanšu budžeta sastādīšana un analīze, budžeta kontrole (MS Excel)  
 7. Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze un lēmumu pieņemšana (MS Excel)  
 8. Diagrammu un grafiku veidošana pārskatiem, to īpašību izmantošana datu attēlošanai (MS Excel)   
 9. Datu apstrāde (datu atlasīšanu, izmantojot filtrus, datu kārtošana, validācija) (MS Excel). Strukturēto datu tabulu pielietojums (MS Excel) 
 10. Power Pivot pielietojumu (MS Excel) 
 11. Power BI pielietojums datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanai 
 12. Uzņēmuma darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana, plānošanas secība  
 13. Apgrozāma kapitāla vadīšana tā izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai un uzņēmuma vērtības palielināšanai 
 14. Risku veidi, to novēršanas pasākumi 
 15. Franšīze kā biznesa attīstības iespēja 
 16. Datu bāzes, datu nozīme un  izmantošana tiešajā mārketingā, GDPR   
 17. Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana 
 18. Uzņēmumu novērtēšana, izmantojot potenciāla un portfeļa analīzi  
 19. Uzņēmuma nemateriālie aktīvi, izmantojamie biznesa vērtības palielināšanai 
 20. Uzņēmuma informāciju sistēmas izvēle biznesa procesu risinājumiem

Pasniedzēji

Dr.oec. Svetlana Saksonova ir ar ievērojamu galvenā grāmatveža, finansista darba pieredzi, līdz ar to veiksmīgi vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa lekciju kursus “Finanšu grāmatvedība”, “Vadības grāmatvedība”, “Korporatīvās finanses”. Grāmatu "Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, “Banku darbība”, “Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore. 

Mg.BA Kristīne Rozīte, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām. 

Mg. BA Ilze Baļčūne, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par finanšu un vadības grāmatvedību, grāmatvedības un uzņēmuma informācijas sistēmām un citām tēmām.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  40 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 120 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties