Mācību laikā programmas dalībnieki apgūs kā īstenot savu biznesa ieceri, izvēloties tai piemērotāko uzņēmējdarbības formu un organizēt visus svarīgākos uzņēmuma darbības procesus, kā arī radīt jaunu produktu un organizēt tā pārdošanu digitālajā vidē.

Mācību procesā dalībniekiem tiks sniegtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmuma veidošanā un tā likumīgas un efektīvas darbības organizēšanā maksimāli izmantojot digitālās vides iespējas. Mācību laikā dalībnieki apgūs, kā radīt jaunu konkurētspējīgu produktu un izmantot digitālos risinājumus, lai organizētu tā pārdošanu. Kā arī, kā uzsākt uzņēmējdarbību reālajā praksē un pilnveidotu eksistējoša uzņēmuma aktivitātes.

Kompetences

Digitālais mārketings

Programmas mērķauditorija

Šī izglītības programma ir domāta jauniesācējiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par jaunākajiem digitālajiem risinājumiem konkurētspējīga produkta veidošanai, pārdošanai un dzīvotspējīgas biznesa ieceres īstenošanai.

Tēmas

 • Uzņēmējdarbības uzsākšana, digitālo risinājumu kontekstā. Digitālie rīki uzņēmuma darbības organizēšanai.
 • Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija ar MS Excel. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji ar MS Excel.
 • Patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē.
 • Uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 • Digitālo mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 • Digitālo un tradicionālo tirdzniecības kanālu mijiedarbība klientu apmierinātības nodrošināšana
 • Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.
 • Satura mārketinga īpatnības. Satura/ konteksta reklāma.
 • Interaktīvā mārketinga komunikācija un tās integrācija uzņēmuma mārketinga komunikācijas stratēģijā.

Pasniedzēji

Mg.oec. Līga Leitāne, Latvijas Universitātes lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma” un “Uzņēmējdarbības finansēšana”.

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm.

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma “Triple A GmbH” treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors.

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas “Berg Research” īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā un moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā.

Dr.sc.admin. Andžela Veselova, Latvijas Universitātes docente, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu un kvalitātes vadību, kā arī dažādu biznesa izcilības modeļu izpēti, kuru īstenošana palīdz paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju. Latvijas Kvalitātes biedrības biedre. Vairāku publikāciju par mūsdienu uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem mārketingā un kvalitātes vadībā autore un līdzautore.

Mg.oec. Larisa Bule Latvijas Universitātes lektore ar ilggadēju pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu. Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 88 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 72 akadēmiskās stundas 

 • teorija: 74 (no kurām 32 ir neklātiene) 
 • praktiskie darbi: 86 (no kurām 40 ir neklātiene) 

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484