Personāla vadība mūsdienās notiek paralēli divās vidēs – reālajā un digitālajā.

Programmā apgūstamās zināšanas, prasmes un kompetences palīdzēs tās abas veiksmīgi izmantot cilvēkresursu vadībai, piesaistei, novērtēšanai un motivēšanai. Programmas apguve sniegs zināšanas par digitālā mārketinga rīkiem, analītikas rīkiem, sociālo mediju mārketingu, kā arī satura mārketingu, kā personālā vadības instrumentiem. Programmas mērķis ir nodrošināt klausītājus ar zināšanām izpratnes un pielietojuma līmenī par personāla vadības darba ikdienu uzņēmumā, kā arī iepazīstināt ar nozares aktualitātēm.

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta tiem, kuriem jau ir teorētiskās un/vai praktiskās iemaņas personāla vadībā un, kuri vēlas izprast personālvadības digitalizācijas procesus uzņēmumā un pielietot tos praksē.

Programmā apgūstamās tēmas:

  • Personāla vadība mūsdienu mainīgajos apstākļos.
  • Personāla atlase, izmantojos digitālos rīkus.
  • Tēla veidošana digitālajā vidē.
  • Personāla dokumentācija un tās uzskaites, glabāšanas un aprites nodrošināšana
  • Darbinieku novērtēšana, iesaiste, motivācija un attīstība.

Pasniedzēji

Mg.HR. Inese Sila, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītāja amatā no 1995.gada. Strādājusi gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos kā personāla vadītāja, konsultante, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskās koledžas studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009. gada). Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle. Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” personāla atlases projektu vadītāja.

Mg.soc.educ., Phd.cand.admin. Gundega Dambe, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA “Personāla vadība” maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs.

Mg.paed. Inga Daliba, Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” un “Personīgā zīmola akadēmija” radītāja un vadītāja, rekrutiere, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. BNI (Business Network International), IPTER (International Power Team of Executive Recruiters), LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) biedrs.

Dace Stīpniece, Tiešsaistes pasākumu un apmācību vadītāja, EnterTrainer, pasākumu organizatore, Catalyst Latvia vadītāja, BNI Segewold direktore. Dace Stīpniece ir pieredzējusi apmācību un komandas saliedēšanas pasākumu vadītāja, kas specializējas dažādu programmu izveidē, vadīšanā korporatīvo klientu komandām, palīdzot darbiniekiem attīstīt dažādas prasmes, kas uzlabo darbinieku efektivitāti, veicina motivāciju un iesaisti darba procesā.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 5 mēneši.

Nodarbības tiešsaistē - 62 akadēmiskās stundas.

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 98 akadēmiskās stundas.

Maksa

Maksa par dalību apmācībās projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484